El Vendrell, 26 d’octubre de 2023

La Regidoria d’Instal·lacions esportives ha anunciat l’inici dels tràmits d’un reglament d’usos dels equipaments esportius municipals.

L’objectiu d’aquest reglament és regular de forma global el servei públic municipal d’esports tenint en compte:

-les normes generals i específiques sobre la gestió del conjunt de les instal·lacions;

-els drets i obligacions dels usuaris i usuàries del servei,

-i altres aspectes relacionats per regular l´ús i l’accés, així com el règim sancionador associat als incompliments de la norma o infraccions.

El regidor d’Instal·lacions esportives, Àlex Barrera, ha destacat que “posem fil a l’agulla per crear un document que permeti dur a terme una correcta gestió dels equipaments esportius”.©2019 Ajuntament del Vendrell