El Vendrell, 23 d'octubre de 2023


Es comunica als veïns que es farà un tractament fitosanitari pel control de processionària als pins del municipi. 

El producte utilitzat és Saditrina ULM Micro amb Registre Número  18.554.

Es realitzarà les nits :

Del 26 al 27 d’octubre entre les 22h i les 6h

Del 27 al 28 d’octubre entre les 22h i les 6h

 

Llistat d'espais i carrers de tractament dels pins 

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell