El Vendrell, 23 d'octubre de 2023

Del 23 al 31 d'octubre, als carrers del nucli marítim de Sant Salvador, es farà un tractament herbicida per al control de les herbes als paviments.


©2019 Ajuntament del Vendrell