El Vendrell, 19 de setembre de 2023©2019 Ajuntament del Vendrell