El Vendrell, 6 de setembre de 2023

El curs escolar 2023-2024 passarà a la història per ser el primer en què tots els alumnes d’1 i 2 anys, en aquest cas del Vendrell, aniran de manera gratuïta a les escoles bressol.

D'aquesta manera, el Vendrell torna a ser pioner i, igual que fa 3 anys amb el P2, per primera vegada al país el P1 de les escoles bressol és gratuït.

Avui comencen a les 5 escoles bressol del municipi 360 alumnes: 200 de P2 i 140 de P1. A P2, la taxa d’escolarització és del 85% de tots els nens i nenes empadronades. I en relació al P1, aquest curs ha doblat els matriculats de l’any passat. Per tant, aquesta mesura també garanteix la continuïtat de l’etapa educativa d’infantil, ja que tot i la baixada de la natalitat, els matriculats a les escoles bressol del Vendrell augmenten cada any, per exemple de 320 alumnes el curs passat als 360 actuals.

La gratuïtat de les escoles bressol és una mesura per garantir la igualtat d’oportunitats de tots els nens i nenes, i famílies, independentment de les circumstàncies econòmiques i socials; la convivència i cohesió social, compartint tots els nens i nenes del municipi aules i patis, i en favor de la conciliació familiar. També ajuda econòmicament les famílies, estalviant els 1.300 euros que era el cost del curs fins ara.

En paraules de l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez: "La gratuïtat de les escoles bressol és l’ampliació per part d’un ajuntament del dret fonamental de l’educació. És un cas únic perquè és una ampliació d’un servei, és l’ampliació i garantia d’un dret fonamental”.©2019 Ajuntament del Vendrell