El Vendrell, 5 de setembre de 2023

Facilitarà la resolució d'infraccions i/o delictes contra la seguretat viària en què estan implicats vehicles estrangers i la tramitació dels possibles procediments sancionadors

La Policia Local del Vendrell s'ha sumat al sistema europeu Prüm-EUCARIS (European Car and Driving License Information System), una aplicació informàtica que permet obtenir de manera immediata informació de vehicles matriculats, propietaris i documentació.

Aquesta aplicació farà més fàcil la identificació de vehicles estrangers implicats en infraccions contra la seguretat viària, accidents de trànsit, infraccions de trànsit o que incompleixin la normativa de duanes, com per exemple, plaques de matricula provisionals caducades.

Assimilable al sistema usat per a la consulta de plaques de matrícula nacionals de la DGT, el sistema EUCARIS permet accedir de forma automàtica a les dades d'identificació del vehicle, número de bastidor, any de primera matriculació, assegurança, dades del titular, possibles sostraccions de plaques, documentació del vehicle, etc.

Des de la Policia local s’ha explicat que en els darrers anys s'ha detectat un increment del trànsit il·lícit de vehicles, molts dels quals fan ús de plaques estrangeres de tercers països per poder ocultar o camuflar-ne la titularitat real. La impossibilitat de consultar les dades d'aquests vehicles obstaculitzava la tasca policial, impedint identificar els legítims titulars dels vehicles i la traçabilitat dels elements per si procedeixen de robatoris.

EUCARIS col·labora amb l'Agència Tributària, mitjançant el Servei Duaner, en aquells expedients que tractin de verificar si un vehicle estranger es troba en trànsit temporal o, per contra, circula regularment pel territori espanyol i el seu titular és resident a Espanya.

Tot i que l'accés és restringit i el nombre de llicències d'accés és limitat, està a disposició de la totalitat de les unitats que conformen el cos de Policia local les 24 hores a través de les unitats següents: Àrea Tècnica de Trànsit i Cap de Torn.

En l'actualitat ja es poden consultar dades de vehicles matriculats a 25 països: Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, República Txeca, Alemanya, Dinamarca, Espanya, Estònia, França, Finlàndia, Hongria, Croàcia, Irlanda, Lituània, Letònia, Luxemburg, Malta, Holanda, Portugal, Polònia, Romania, Suècia, Eslovàquia i Eslovènia.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell