El Vendrell, 22 d’agost de 2023

L’Ajuntament del Vendrell es prepara per a un mandat centrat en la millora de la via pública i l’adaptació al canvi climàtic

El Ple municipal d’ahir va aprovar la revisió dels plecs de condicions administratives de la licitació del servei de neteja viària d’acord amb la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCSP) per continuar amb la seva tramitació. La resolució requeria la revisió dels plecs administratius en qüestions menors, de criteris d’adjudicació i detall del personal subrogat, i validava el fonament econòmic i la memòria de la prestació del servei.
La licitació del nou servei permetrà prestar un bon servei de neteja viària, doblant l’actual, i incorporant la neteja de pipicans, la reposició de papereres o la resolució d’incidències sobrevingudes com les provocades pels temporals.

En aquest mandat, el manteniment de la via pública es complementarà també amb actuacions puntuals amb herbicides amb glifosat, per tal de garantir la preparació de les urbanitzacions davant la temporada de màxim risc d’incendi i turística. També es complementarà amb actuacions de segellament de vorades, per anar avançant cap a la reducció en origen de la problemàtica generada per les herbes existents a la via pública.

La regidora Núria Rovira ha explicat que “el municipi del Vendrell té com a objectiu estratègic la neteja i qualitat de la via pública, perquè volem que la ciutadania se senti cuidada i que el municipi projecti una imatge de qualitat”.

El contracte del servei de neteja viària és la primera fita que s’assolirà. En aquest mandat també es preveu licitar la recollida de residus, d’acord amb el nou model, i el contracte de parcs i jardins.

Així mateix, aquests serveis també es complementaran amb contractes menors de manteniment de camins i de plagues la licitació dels quals ja s’està iniciant.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell