Servirà per assessorar la ciutadania, detectar okupacions i gestionar un resposta transversal i eficient per part del Consistori.

El Vendrell, 8 d’agost de 2023

El regidor de Seguretat ciutadana, Christian Soriano, ha explicat que en les darreres setmanes la policia local del Vendrell ha impedit tres ocupacions il·legals amb la coordinació de la ja operativa Oficina Antiokupacions del Vendrell.

Aquesta oficina coordinarà diferents departaments de l’Ajuntament del Vendrell per abordar la problemàtica de les ocupacions delinqüencials d’una forma transversal des de Serveis Socials, Salut, Urbanisme, Habitatge i Seguretat ciutadana, i en coordinació amb altres cossos de seguretat.

El regidor de Seguretat ciutadana ha posat de relleu que “l’important és anar a l’arrel del problema i, en aquest sentit, l’Oficina Antiokupacions vol ser un punt de referència per informar i assessorar la ciutadania per saber què es pot fer quan es produeix una ocupació; per detectar i crear una base de dades de les ocupacions que hi ha al municipi, i per gestionar amb els propietaris com s’han de tapiar els immobles un cop desocupats”.        

Finalment, Christian Soriano ha apel·lat a la col·laboració ciutadana per poder actuar amb rapidesa i contundència per resoldre les ocupacions en calent.   ©2019 Ajuntament del Vendrell