El Vendrell, 12 de julliol de 2023

La regidoria de Feminismes i Drets LGTBIQ+ de l’Ajuntament del Vendrell, amb el suport del Departament d’igualtat i feminismes de la Generalitat, finançat pel Pla Corresponsables del Ministeri d’Igualtat del Govern central, impulsa el programa “Temps per cures” també durant el període no lectiu de l’estiu.

Sota la premissa de proporcionar temps a les famílies que necessiten conciliar el temps personal i laboral amb el temps per cures, el servei acollirà infants d'entre 3 i 16 anys en diversos punts del municipi i amb activitats diverses. El servei de cures té l'objectiu d’avançar en la corresponsabilitat pública vers les cures i respon a diversos objectius. Primer, alliberar temps a les famílies, especialment a les dones, a qui, majoritàriament s’ha atribuït el Treball de les cures. Segon, consolidar el dret a les cures de les nenes i els nens i tercer, generar nova ocupació de qualitat en el territori avançant en la igualtat.

Per una banda, aquest juliol s’iniciarà un servei de Canguratge a les tardes en un equipament lúdic per a infants de 3 a 12 anys. En concret, s’oferirà al Centre cívic L’Estació, amb inscripcions prèvies a web de La Ballaruga (laballaruga@fundesplai.org), en la qual es podrà fer una previsió de quan es sol·licita el servei de cangur. L’ estada màxima és de 27 h al mes i el servei és gratuït.
L’accés és universal, tot i que hi ha uns col·lectius prioritaris. Durant el curs escolar s’inclourà també el servei d’acompanyament per monitors de lleure de les escoles a l’equipament lúdic i també vetlladors pels infants i adolescents amb necessitats educatives especials.

Per altra banda, aquest estiu s’oferirà el servei de Patis Oberts de dues escoles del Vendrell (l’Escola Àngels Garriga i l’IE Àngel de Tobies), que obriran les seves pistes esportives els dissabtes de juliol i agost de 10h a 13h per a infants i joves d’entre 3 i 16 anys. Per aquest servei es pot fer inscripció prèvia al correu info@quiralia.cat o a la mateixa porta de l’escola els 30 primers minuts de l’activitat.

Aquest servei incorpora monitors de lleure. També s’inclou la figura de vetllador pels infants i adolescents amb necessitats educatives especials. L’estada no és limitada ni hi ha criteris de priorització.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell