El Vendrell, 6 de juliol de 2022

La Direcció General de Cooperació autonòmica i local del Ministeri de Política Territorial ha resolt la concessió a l’Ajuntament del Vendrell d’una subvenció de 106.811,45 euros per al desenvolupament del projecte “Modernització de l'Ajuntament del Vendrell, interoperabilitat de les tramitacions i millora de la gestió dels recursos humans”.

Amb aquesta subvenció Next Generation, l’Ajuntament del Vendrell farà actuacions de cara a una millora en l'efectivitat i la qualitat dels seus serveis, mitjançant la introducció de noves solucions tecnològiques. Per abordar aquest repte s’han escollit dues àrees:

Pel que fa a l’àmbit extern, es proposa una solució basada en l’anàlisi de dades i enfocada a millorar la interoperabilitat dels serveis bàsics digitals de l’ajuntament. La solució té com a objectiu integrar la tramitació de l'Ajuntament del Vendrell a l'aplicació MY GOV del consoci d'AOC, que gràcies al programari d'anàlisi de dades ofereix una experiència individualitzada a l'administrat. L'aplicació MY GOV possibilita a l'usuari accedir als tràmits i informació que són de rellevància i notifica de novetats personalitzades, facilitant la gestió individual de tots els administrats usuaris.

Respecte a l'àmbit intern, es vol desenvolupar un sistema d'informació per a la gestió integral dels recursos humans, per a l'Ajuntament del Vendrell i els seus organismes autònoms dependents. Amb aquest sistema s'automatitzarà i digitalitzarà les gestions relatives al departament de recursos humans permetent el desenvolupament més eficaç i alliberant de tasques de poc valor afegit al personal del departament.

--

Projecte finançat pel «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència -Finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU», Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, així com la referència al Component 11, Inversió 3, del PRTR, gestionat pel Ministeri de Política Territorial”.

Logos Next Generation Modernitzacio Ajuntament©2019 Ajuntament del Vendrell