El Vendrell, 23 de juny de 2023

 

L’Ajuntament del Vendrell ha celebrat avui dues sessions de ple extraordinari.

La primera sessió s’ha iniciat amb la designació dels membres de les meses electorals per a les pròximes Eleccions a Corts Generals.

A continuació, s’ha donat compte de les delegacions genèriques als regidors i regidores municipals; de la designació dels membres i de la delegació de les competències de l’alcalde a la Junta de Govern Local; del nomenament de les tinences d’alcaldia; del nomenament de les presidències dels Patronats i Consells Municipals, i de les celebracions dels matrimonis civils.

Tot seguit, s’ha arribat als acord següents:

Amb 18 vots a favor (Govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Primer el Vendrell i En Comú Podem) i 3 abstencions (Vox i Fem Vendrell), s’ha aprovat la creació de les Comissions Informatives.

Per unanimitat, s’ha aprovat la periodicitat mensual del Ple de la Corporació, celebrant-se el tercer dilluns de cada mes si no és festiu, a les 18 h, excepte el mes d'agost en què no se celebrarà, a excepció de quan sigui necessari.

Amb 17 vots a favor (Govern -PSC i PP-, Som poble-ERC i En Comú Podem) i 4 abstencions (Vox, Primer el Vendrell i Fem Vendrell), s’han aprovat les dedicacions i assistències dels regidors.

Amb 11 vots a favor (Govern -PSC i PP-), 8 en contra (Som poble-ERC, Primer el Vendrell, En Comú Podem i Fem Vendrell) ) i 2 abstencions (Vox), s’han aprovat les delegacions de competències del Ple a la Junta de Govern Local.

I amb 11 vots a favor (Govern -PSC i PP-), 9 en contra (Som poble-ERC, Vox, Primer el Vendrell i Fem Vendrell) i 1 abstenció (En Comú Podem), s’ha aprovat el nombre (3), característiques (assessorament als regidors de l’equip de govern en les seves àrees delegades, amb dedicació ordinària) i retribucions (36.000 euros bruts anuals) del personal eventual d’aquest Ajuntament.

 

A les 12h s’ha celebrat una sessió de ple urgent i extraordinària.

En primer lloc, s’ha procedit a la votació de la urgència de la sessió. Aquesta ha quedat aprovada amb 12 vots a favor (Govern -PSC i PP- i En Comú Podem), 7 abstencions (Som poble-ERC, Primer el Vendrell i Fem Vendrell) i 2 vots en contra (Vox).
A continuació, el Ple ha aprovat provisionalment la modificació de l’epígraf 5è de l’ordenança fiscal reguladora de preus públics, relatiu a les tarifes que han de satisfer els usuaris de les Escoles Bressol municipals.
En concret, aquesta modificació implicarà la gratuïtat del P1 a les escoles bressol del municipi per al proper curs escolar, una mesura que s’afegeix a la gratuïtat del P2, ja vigent.
Així doncs, el proper setembre, els infants d’1 any matriculats a P1 també tindran plaça gratuïta a les escoles bressol, el que suposarà un estalvi de 1.300€ per curs per a les famílies.
El punt ha quedat aprovat amb 18 vots a favor (Govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Primer el Vendrell i En Comú Podem) i 3 abstencions (Vox i Fem Vendrell).

La sessió també ha aprovat declarar d’interès turístic la celebració del Festiuet, festival de música durant els dies 3, 4 i 5 d’agost de 2023 a la platja de Coma-ruga, especialment per l’impacte positiu en el turisme i comerç de la zona. I també ha aprovat efectuar els tràmits necessaris per obtenir els permisos de les administracions competents de la zona marítimo-terrestre. En aquest sentit, el govern ha recordat que les competències de la gestió de la sorra de la platja corresponen a la Generalitat de Catalunya.

El punt ha quedat aprovat amb 18 vots a favor (Govern -PSC i PP-, Som poble-ERC, Primer el Vendrell i En Comú Podem) i 3 abstencions (Vox i Fem Vendrell).

 

Vídeo acta de la sessió plenària: https://actes.elvendrell.cat/sesiones©2019 Ajuntament del Vendrell