El Vendrell, 6 d'abril de 2023

El Butlletí Oficial de l’Estat del dia 4 d’abril, publica el Reial decret 207/2023 de convocatòria d’eleccions Municipals, del dia 28 de maig de 2023 i, d’acord amb el que disposa l’article 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, del règim electoral general (LOREG), s’exposa al públic el cens electoral vigent durant els dies del 10 al 17 d’abril, així com la relació de locals electorals designats, a efectes informatius i de possibles reclamacions.

Així mateix, i a les mateixes dates, es podrà presentar sol·licitud d’exclusió o inclusió a les còpies del Cens Electoral (art. 39.3 de la Llei Orgànica 5/1985 de la LOREG) que s’entreguen als responsables de les candidatures per a efectuar enviaments postals de propaganda electoral. Aquesta opció serà permanent fins sol·licitud en sentit contrari.

L’Ajuntament del Vendrell posa a disposició de la ciutadania un servei informàtic i personalitzat de consulta al Cens Electoral vigent, a les següents oficines municipals i amb els següents horaris.

* Oficina del SAC de Coma-ruga de l’avinguda de la Generalitat número 32: de dilluns a divendres de 8.30 h a 14 h, prèvia sol·licitud de cita: https://www.elvendrell.net/cita-previa-sac-i-empadronament

* Oficina d’Empadronament Municipal de l’avinguda Catalunya número 1: matins de dilluns a divendres de 9 h a 14.30 h i les tardes dels dimarts de 17 h a 19 h.

Per fer la consulta, cal presentar original d’algun dels següents documents: DNI, Permís de conduir o Passaport amb fotografia.

També es podrà consultar la inclusió al Cens a través d’Internet, per la seu de l’Institut Nacional d’Estadística (INE): https://sede.ine.gob.es/, si es disposa de certificat electrònic acceptat segons la relació publicada per la seu de l’INE, així
com consultar les dades de la mesa i local electoral al que li correspondria votar, sense necessitat de disposar de certificat digital: https://sede.ine.gob.es/consulta_mesas_locales.

Exclusió/inclusió als enviaments postals de propaganda electoral
Les sol·licituds d’inclusió/exclusió es poden tramitar presencialment a l’Ajuntament, o per internet, com a tràmit de la seu electrònica de l’INE amb certificat electrònic, a l’adreça https://sede.ine.gob.es/oposicionPartidos.

Locals i meses electorals

El cens és d'electors residents a Espanya de nacionalitat espanyola, estrangers comunitaris i estrangers de països amb acord (Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit i Trinitat i Tobago). Tots aquests podran votar sempre que estiguin empadronats al Vendrell abans del dia 31 de gener 2023, i que el dia de les eleccions tingui 18 anys o més. Els empadronats el dia 31 de gener i posteriors, hauran de consultar la seva inclussió al cens al municipi de procedència. Els estrangers comunitaris i els de països amb acord NO podran votar si no han fet la intenció de vot.

VOT PER CORREUS
:
* Sol·licitud:
a qualsevol oficina de Correus en persona i amb l’aportació de l’original del document identificatiu (DNI, Permís de conduir, Passaport, Targeta de Residència o document d’identitat del país en cas dels ciutadans de la UE, Noruega i Islandia) o bé a través de la seva oficina virtual, a partir del dia 4 d’abril fins al dia 18 de maig.
* Remissió vot per Correus:
a qualsevol oficina de Correus, també en persona i amb l’aportació de l’original del document identificatiu, des del dia 8 fins al dia 24 de maig.©2019 Ajuntament del Vendrell