El Vendrell, 21 de març de 2023

La regidora de Cohesió Territorial, Bárbara Peris, ha fet una valoració dels treballs en benefici a la comunitat durant l’any 2022, que s’emmarquen en l’acord de col·laboració amb el Departament de justícia de la Generalitat de Catalunya.

Els treballs en benefici a la comunitat són una alternativa a la presó que afavoreix l’educació i la inserció social de les persones penades amb la finalitat de repara el dany causat.

L’Ajuntament del Vendrell acorda amb el jutjat l’assignació d’aquestes persones per desenvolupar les tasques segons les seves habilitat (jardineria, lampisteria, pintura,...) i compra el material necessari per a desenvolupar-les.

Aquest any hi ha hagut col·laboracions en diferents àrees de l’Ajuntament: neteja de camins; manteniment i pintura d’edificis municipals; refugi d’animals; pintura de bancs, zones de pas de vianants i murs de parcs públics; retirada de residus i de plantes invasores de les platges; neteja d’espais esportius i exteriors d’edificis municipals,...

Al 2022 35 persones han realitzat treballs en benefici a la comunitat i s’han dedicat un total de 3.160 hores repartides en 1.081 jornades.

Bárbara Peris ha dit que “es vol continuar amb aquesta col·laboració durant el 2023 per dur a terme tasques de manteniment i de pintura semblants a les que ja s’han fet”.  ©2019 Ajuntament del Vendrell