El Vendrell, 20 de març de 2023

? Es comunica que es farà un tractament fitosanitari pel control de l’assecada als xiprers del municipi:

• Dimarts 21/03, al cementiri del Vendrell i al de Sant Vicenç. El tractament serà en horari diürn de 7 a 15h, però els recintes estan tancats al públic.

• Dijous 23/03, als parcs de l’av. Països Catalans, Na Blanca Socias i escola Àngel Guimerà. Aquest tractament serà en horari nocturn entre les 22:30h i les 5:30h. Es produiran restriccions de pas mentre s’apliqui el tractament.

? Els productes utilitzats són DECIS PROTECH amb registre número 23.545, ATOMINAL amb registre número 19.764 i ALIETTE amb registre número 15.907.©2019 Ajuntament del Vendrell