El Vendrell, 28 de febrer de 2023

 

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 27 de febrer un ple ordinari.

Es va donar compte de les actes de Junta de Govern Local dels dies 23 i 30 de gener, i 6, 13 i 20 de febrer de 2023; dels Decrets d’Alcaldia; de l’informe del 4t trimestre de 2022 del Pagament Mitjà a Proveïdors (4,75 dies) i Morositat; de l’aprovació del Pla anual normatiu per a l’any 2023 (aprovat per Junta de Govern Local el 23 de gener de 2023), i de l’aprovació del Pla anual de contractació per a l’any 2023 (aprovat per Junta de Govern Local el 23 de gener de 2023).

I es va arribar als acords següents:

Amb 17 vots a favor (Govern, Som poble-ERC-AM i regidora no adscrita), 2 abstencions (JxV i Podem El Vendrell) i 1 en contra (Primàries Catalunya), es va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits 01P/2023, en el qual hi ha un traspàs de 667.354,02 euros, majoritàriament del fons de contingència, cap al capítol 1 amb motiu de l’increment salarial per als treballadors públics per a aquest 2023, que el Govern central va plantejar posteriorment al tancament de l’expedient per a l’aprovació del pressupost municipal de l’exercici actual.

Per unanimitat, es va aprovar l’increment addicional de les retribucions dels treballadors públics de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat del 2023.

Amb 15 vots a favor (Govern, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 5 abstencions (Som poble-ERC-AM), no es van admetre per extemporanis dos recursos: un contra l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) de data de 20 de maig de 2022, i un contra l’acord d’aprovació de la modificació de la RLT de 29 de novembre de 2022.

Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 7 en contra (Som poble-ERC-AM, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell) i 1 abstenció (JxV), es van desestimar els recursos contra l’acord del Ple del 29 de novembre de 2022 d’aprovació de la modificació de la RLT.

Per unanimitat, es va aprovar la designació del nou membre del grup municipal de Som poble-ERC-AM a la Fundació Deu Font.

Per unanimitat, es va aprovar la delegació de facultats en matèria de recaptació de l’entitat urbanística col·laboradora Pla de Mar a favor de la Diputació de Tarragona.

Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita) i 8 en contra (Som poble-ERC-AM, JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va ratificar el pressupost 2023, aprovat per la Junta General de l’empresa EcoBP, SL i ratificat a la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Penedès, relatiu a la gestió de residus a la comarca del Baix Penedès, així com de les mensualitats previstes per a l’Ajuntament del Vendrell.

Amb 19 vots a favor (PSC, Som poble-ERC-AM, Cs, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita i 1 abstenció (AVP-FIC), es van aprovar les propostes de la Comissió del Nomenclàtor següents: que es posi el nom de “Placeta del Serrallo” a l’espai del xamfrà entre el carrer de l’Om i el carrer de Mar; que s’esmeni el nom del carrer de Joaquim Pell Soldevila pel nom correcte de Joaquim Pell Jané, i que es posi el nom de “Placeta de França” a l’espai que hi ha entre el carrer de la Cristina Alta i el carrer de la Cristina Baixa.

Per unanimitat, es van aprovar les bases generals de la Festa de la Bicicleta.

Amb 19 vots a favor (PSC, Som poble-ERC-AM, Cs, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita i 1 abstenció (AVP-FIC), es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per sol·licitar a RENFE i ADIF que l’estació de tren de Sant Vicenç de Calders passi a denominar-se “Sant Vicenç de Calders – Coma-ruga”.

Per unanimitat, es va aprovar la proposta del grup municipal de Primàries Catalunya per a la creació d’una Ordenança Municipal per impulsar la promoció d’instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica, amb una esmena de Som poble-ERC-AM per tenir en compte altres sistemes.

Amb 13 vots a favor (PSC, Cs, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 7 abstencions (Som poble-ERC-AM, Podem El Vendrell i AVP-FIC), es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya sobre les ocupacions conflictives del c/ Ocells de Coma-ruga.

Amb 19 vots a favor (PSC, Som poble-ERC-AM, Cs, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita i 1 abstenció (AVP-FIC), es va aprovar la moció presentada pel grup municipal Som poble-ERC-AM per avançar cap a la sanitat pública al Baix Penedès.

Al ple hi va haver l’absència de la regidora Eva Mata (Som poble-ERC-AM).

Vídeo acta de la sessió plenària: https://actes.elvendrell.cat/sesiones

Valoracions dels grups municipals: https://www.rtvelvendrell.cat/valoracions-del-ple-ordinari-del-mes-de-febrer/©2019 Ajuntament del Vendrell