El Vendrell, 20 de febrer de 2023

Serveis Socials inicia un programa de xerrades grupals informatives sobre la Llei de Dependència.

A partir d’aquest mes de febrer s’oferiran sessions presencials informatives adreçades a les persones que volen saber en què consisteix la Llei de Dependència, a les que volen iniciar el procés o a les que ja tenen la resolució de grau de dependència aprovat i que han de continuar la tramitació per accedir a les prestacions reconegudes per la llei.

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, malaltia o discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra persona o d'ajuts importants per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.

Per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de Dependència, cal tenir el reconeixement oficial d'alguns dels graus establerts.
Les sessions tindran aforament limitat i es realitzaran l’últim divendres de cada mes, en horari de matí, a l’edifici de Serveis Socials.

Per assistir-hi, caldrà fer inscripció prèvia a Serveis Socials:©2019 Ajuntament del Vendrell