El Vendrell, 31 de gener de 2023

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 30 de gener un ple ordinari.

Albert Rovira Lope va prendre possessió com a nou regidor del grup municipal Som poble–ERC-AM.

Es va donar compte de les actes de Junta de Govern Local dels dies 19 i 27 de desembre de 2022, i 2, 9 i 16 de gener de 2023, i dels Decrets d’Alcaldia.

I es va arribar als acords següents:

Per una unanimitat, es va acordar iniciar el procediment per a la revisió d’ofici del contracte de lloguer amb l’empresa ALQUIBALAT, SL per l’arrendament de mòduls prefabricats.

Amb 13 vots a favor (Govern, 1 vot de la regidora Eva Mata de Som poble-ERC-AM i regidora no adscrita) i 8 abstencions (5 vots de Som poble-ERC-AM, JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va aprovar el Pla estratègic de subvencions 2023-2025.

Amb 17 vots a favor (Govern, Som poble-ERC-AM i regidora no adscrita) i 3 abstencions (JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per renovar el “PLA RENOVE” amb un pla de millora dels espais públics amb visió estratègica i elaborat de forma participativa. La proposta es va aprovar amb la incorporació d’una esmena del Govern que reconeix la millora que s’ha fet en aquest mandat a la via pública amb el Pla Renove i la posada en marxa de l’aplicació Cuidem El Vendrell. A partir d’aquest punt ja no es va comptar amb l’assistència de la regidora Eva Mata del grup municipal Som poble-ERC-AM.

Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal Som Poble-ERC-AM per a la creació de la Regidoria de capacitats diverses i accessibilitat, amb la suficient dotació econòmica i de personal per garantir els drets de les persones amb diversitat funcional al Vendrell.

Per unanimitat, es va aprovar la proposta del grup municipal de Junts pel Vendrell per a la redacció d'un pla estratègic del vehicle elèctric.

Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per al nomenament de fill adoptiu del Vendrell al senyor Josep Colomina.

Amb 18 vots a favor (PSC, Som poble-ERC-AM, Cs, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 2 abstencions (JxV i AVP-FIC), es va aprovar la moció del grup municipal del PSC, incorporada per urgència a l’ordre del dia, per instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a arribar als acords necessaris per aprovar el pressupost del 2023 de la Generalitat de Catalunya, ja que hi ha aspectes que afecten el Baix Penedès com les ampliacions de l’Hospital del Vendrell i Idiada i la gratuïtat del tram del Penedès de l’autopista C-32. Aquest punt es va aprovar amb una esmena del grup municipal Som poble-ERC-AM sobre el primer punt dels acords en el sentit d’instar també als grups parlamentaris a arribar a acords per aprovar aquest pressupost.

Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de AVP-FIC, per demanar al conseller i a la conselleria d'Interior el reforç urgent del Parc de Bombers del Vendrell entre 10 i 18 efectius, augmentant la plantilla a curt termini a 40 efectius i a mitjà termini a 48.  

La proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya sobre la situació de l'empresa municipal El Vendrell Comunicació va ser retirada per part del proposant, perquè el que es demanava en els acords ja s’havia fet abans del ple.

Vídeo acta de la sessió plenària: https://actes.elvendrell.cat/sesiones

Valoracions dels grups municipals: https://www.rtvelvendrell.cat/valoracions-del-ple-municipal-ordinari-de-gener/©2019 Ajuntament del Vendrell