El Vendrell, 4 de gener de 2022

L’any 2022 ha acabat amb la xifra més baixa de persones aturades al Vendrell des de l'any 2008, amb un total de 2.613 persones. Són 348 menys que fa 1 any i 378 menys que al 2019.

Així doncs, les xifres confirmen que es manté la recuperació de l'ocupació que s’ha anat registrant després de la pandèmia, amb una disminució de l'atur de l'11,7% respecte del 2021.

En relació a les contractacions, es posa de manifest que el total de contractacions continua també amb una evolució positiva: al 2022 s’han comptabilitzat 11.323 contractacions, el què representa un creixement del 12% respecte del 2021.

Respecte als anys anteriors les dades són:
2021 vs 2020: +54%
2020 vs 2019: -35%

Així doncs, l'any 2022 s’ha tancat amb una mitjana de 944 contractes al mes, el què representa un increment del 12% respecte del 2021. Després de la important caiguda el 2020 i de la recuperació el 2021 (54%), l'increment, encara que més moderat, es manté al 2022.

Pel què fa la taxa d’atur municipal, de la qual la última dada publicada és la que correspon al mes de novembre del 2022, és del 15,2%. Tot i que la reducció de l'atur es manté, la taxa municipal és gairebé 6 punts per sobre de la mitjana catalana i 1 punt per sobre de la mitjana comarcal.

La taxa de desocupació tant municipal (15,2%) com comarcal (14,2%) continua amb una tendència a la baixa i els indicadors són ja inferiors als de l'inici de la crisi de 2008 (18,1% El Vendrell i 19,1% Baix Penedès).

 ©2019 Ajuntament del Vendrell