El Vendrell, 9 de desembre de 2022

La Regidoria de Platges ha presentat els objectius per a la redacció de l'avantprojecte d’adaptació ambiental dins del sistema litoral a la zona del Riuet de Coma-ruga i el seu entorn. Es treballa des de quatre eixos basats en la comunicació i la millora, el manteniment i l'adaptació, la sostenibilitat i el medi ambient i el sanejament de la zona.

En l’eix de Comunicació i turisme es preveu recuperar un actiu de salut a l’aire lliure; millora de la senyalització actual; fer conèixer les propietats de les aigües mitjançant plafons informatius.

Pel que fa a Millora i manteniment, el projecte inclou la millora dels accessos des de la plaça Germans Trillas fins al Riuet amb rampes, escales, baranes, terres antilliscants, etc.; l’eliminació d’accessos perillosos i sense us actual; la retirada de pedres/roques d’espais de risc als accessos i els curs fluvial; l’eliminació de zones/espais amb angles i cantons, així com altres elements i roques que pugui produir danys a les persones; l’eliminació de zones irregulars creant superfícies llises i uniformes perquè sigui més fàcil el manteniment i neteja de l’espai; la neteja de les superfícies actuals i condicionament de les àrees de repòs damunt les pedres que canalitzen la llera del Riuet, i accions d’accessibilitat física, visual i adaptada: cartellera informativa en braille, millora de les zones d’accés, eliminació de barreres arquitectòniques, creació d’accessos adequats per cadires de rodes, creació de zones d’ombra en dos punts per millora del repòs i l’espera de persones amb edat avançada o amb cadira de rodes, d’entre altres.

En l’àmbit de la Recuperació ambiental es planteja l’adaptació ambiental de la zona del Riuet i entorn en l’ecosistema litoral; la substitució de la vegetació al·lòctona per vegetació litoral per mantenir l’equilibri ambiental (per exemple, les palmeres per tamarells); treballar amb els elements de l’entorn: sorra, pedra, aigua i vegetació; integrar a l’entorn el segon pont, i empedrar la zona actual coberta d’herbes entre el mur i el Riuet.

I pel que fa al Sanejament el document recull la retirada de les canonades dels desaigües de pluvials de la carretera N-340 i dels Masos de Coma-ruga i que siguin canalitzades on correspongui, i l’oxigenació, higienització i esponjament de la sorra del tram comprès entre el segon pont i la desembocadura al mar.

La regidora de Turisme i Platges, Bárbara Peris, ha destacat que “volem adaptar i millorar tota la zona del Riuet de Coma-ruga tant a nivell ambiental com de les necessitats del seu ús, per tal de potenciar l’actiu de salut a l’aire lliure i que sigui accessible a tothom”.©2019 Ajuntament del Vendrell