El Vendrell, 29 d'agst de 2022


El rebut de pagament es pot  sol·licitar al correu electrònic tresoreria@elvendrell.net o bé amb cita prèvia presencialment al SAC de l'Ajuntament del Vendrell.

El termini de pagament voluntari és del dia 01/09/2022 al 02/11/2022.

A les persones que ho tinguin domiciliat se'ls hi carregarà al compte el dia 02/11/2022.©2019 Ajuntament del Vendrell