El Vendrell, 1 d’agost de 2022 

El govern municipal de l'Ajuntament del Vendrell sotmet al ple municipal l'aprovació inicial de dos nous reglaments, el reglament de teletreball i el reglament de segones activitats de la policia local, que incideixen en la millora organitzativa de l'Ajuntament, en un millor servei a la ciutadania i en una millora de les condicions de treball dels empleats i empleades públiques.

En relació amb el reglament de teletreball, es regularitza els requisits i forma d'aplicació d'aquest sistema de treball no presencial i que es ve aplicant des de l'inici de la pandèmia, al març de 2020. El teletreball suposa una millora en la eficiència de l'administració local i, alhora, una millora de la conciliació de la vida personal i laboral dels treballadors i treballadores públiques que ocupen llocs de treball susceptibles de poder ser desenvolupats a distància. El reglament preveu que aquest sistema es pugui aplicar un màxim de dos dies setmanals, sempre de forma voluntària i reversible, i es preveu la posada a disposició per part de l'ajuntament dels recursos i mitjans per una prestació laboral òptima.

En relació amb el reglament de segones activitats de la policia local, aquest reglament permet la determinació de fins a 10 llocs de treball en àrees com administrativa, docent, seguretat ciutadana, auxiliar d'inspeccions, vigilància d'edificis...que podran ser coberts per policies locals que, per raons d'edat o de dictamen mèdic, no tinguin el 100% de les seves capacitats psicofísiques.

Tots dos reglaments compten amb el suport del principal sindicat de funcionaris de l'Ajuntament del Vendrell i de la Policia Local, el CSIF, i també del FPOL. 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell