El Vendrell, 27 de juny de 2022

La Biblioteca Pública Terra Baixa del Vendrell ha tornat a oferir el servei de sala d’estudi del 14 de maig al 19 de juny coincidint amb època d’exàmens. A més de l’horari habitual d’obertura dels dissabtes al matí, els estudiants han pogut fer ús de l’espai també durant les tardes de 16 a 20 h., així com els diumenges en horari de matí (de 9 a 13 h) i tarda (de 16 a 20 h).

Com a complement del servei, la Biblioteca ha posat enguany un formulari a disposició dels usuaris per conèixer la seva opinió sobre el funcionament del servei i si s’adequa a les seves necessitats, a més d’oferir la possibilitat de fer propostes i suggeriments de millora, entre altres qüestions. L’anàlisi de les dades recollides mostra un alt nivell de satisfacció en línies generals amb el funcionament del servei, per part dels diferents perfils que l’han fet servir, procedents d’estudis diversos: universitaris, batxillerat, cicles formatius i oposicions, entre altres. Tot i que l’ús majoritari ha estat per part d’usuaris del Vendrell, també s’ha detectat l’assistència d’estudiants d’altres poblacions de la comarca.

 ©2019 Ajuntament del Vendrell