El Vendrell, 22 de juny de 2022

El dimarts 21 de juny, a la tarda, el director del Servei d’Ocupació de Catalunya, Juan José Torres, va visitar les instal·lacions de l’EINA de l’Ajuntament del Vendrell i va reunir-se amb l’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, per tractar la inclusió del Baix Penedès al programa “Treball a les comarques”, que té per objectiu donar suport als territoris amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic. Fins al moment hi havia 7 comarques i amb aquest acord de govern s’eleva a 12 comarques les participants al programa.

El programa de “Treball a les Comarques” del SOC pretén millorar la situació socioeconòmica de les persones que viuen als territoris seleccionats, implementant projectes amb impacte territorial que posin les condicions per al manteniment o creació d’ocupació a mig termini.

El valor d’aquest projecte es que permetrà formular projectes integrats de desenvolupament local a la comarca del Baix Penedès, adaptats a les característiques i necessitats pròpies i contribuint a donar coherència i complementar les actuacions en l’àmbit ocupacional i de promoció de l’activitat econòmica que porten a terme els actors del territori. Serà per tant un instrument que potenciarà la cooperació entre actors i la transversalitat de l’actuació, permetent realitzar actuacions  innovadores i adaptades al territori.

Aquesta nova eina a favor del desenvolupament local i l’ocupació arriba en un moment on la comarca del Baix Penedès continua amb un escenari del mercat de treball crític.

Des de la perspectiva de l'evolució de l'ocupació, la comarca Baix Penedès, com la resta del país, té un punt d'inflexió que s'origina amb la crisi econòmica del 2008. Més enllà de compartir les conseqüències negatives de la caiguda econòmica, el Baix Penedès passa a convertir-se en la comarca catalana amb major nombre de persones sense ocupació arribant a assolir una taxa d'atur de gairebé el 30% l'any 2013. La dependència prioritària del turisme, el comerç i la construcció com a motors econòmics la converteix en extremadament vulnerable. Aquesta situació corre en paral·lel amb una altra realitat que ve a complicar la solució al problema, el gran increment de població iniciat ja l'any 2000 (95% d'increment prenent com a referència l'any 2020 enfront del 2008) i que continua en ascens fins i tot després de l'inici de la crisi (13% d'increment de població del 2008 al 2020).

Aquesta situació comença a revertir-se a partir de gener de 2014 en què es comença a recuperar l'ocupació destruïda al llarg dels 6 anys previs, baixant l'atur al 17%. L'arribada de la pandèmia ha suposat un nou cop a les dades d'ocupació repuntant la taxa d'atur al 20% l'any 2020. En el moment actual i superat l'efecte de la pandèmia la taxa de desocupació se situa en el 15% que, encara que lluny de les pitjors xifres dels anys anteriors continua mantenint a la comarca al capdavant de l'atur de Catalunya i a uns 5 punts percentuals de distància de la mitjana catalana.

Aquest és un projecte de territori, i per tant serà clau els espais de cooperació públics. L’Ajuntament del Vendrell, l’Ajuntament de Calafell i Consell Comarcal del Baix Penedès lideraran el projecte comarcal, essent l’entitat representant del mateix L’EINA de l’Ajuntament del Vendrell d’acord amb acord del Consell d’Alcaldes de 13 de juny de 2022.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha comentat que “finalment, després de molts anys demanant accedir al programa “7 Comarques” des de l’EINA, des del Vendrell, ho hem aconseguit per disposar de més recursos i possibilitats de lluitar contra l’atur”.©2019 Ajuntament del Vendrell