El Vendrell, 2 de juny de 2022

L’Ajuntament del Vendrell ha signat un conveni amb el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a l’aplicació de mesures alternatives a persones menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues.

L’objecte d’aquest conveni és aconseguir que les persones menors d’edat de més de 14 anys, empadronades al Vendrell i que siguin denunciades per consum o tinença de drogues a la via pública puguin optar per acollir-se a una mesura educativa com a alternativa a la sanció administrativa. A aquests efectes, s’estableixen els mecanismes per coordinar la intervenció dels cossos policials (Mossos d’Esquadra i Policia Municipal) amb el personal tècnic de la Regidoria de Joventut.

El fet infractor serà comunicat als pares o tutors del menor, el qual haurà d’assumir les seves accions, reconèixer els fets comesos i acceptar la realització d’una mesura educativa alternativa a la sanció administrativa.©2019 Ajuntament del Vendrell