El Vendrell, 5 d’abril de 2022

L’informe d’avaluació del dret d’accés a la informació del Síndic de Greuges defineix l’Ajuntament del Vendrell com una administració “accessible, eficaç i resolutiva”.

Pel que fa a l’accés a la informació, es destaca el fet que es resol i es dona resposta dins del termini establert per la normativa, la qual cosa reflecteix una bona gestió dels serveis públics i constitueix com un exemple de bona administració per a la ciutadania.

Fins i tot, l’informe indica que aquest termini de lliurament de la informació es redueix a la meitat del que estableix la normativa, cosa que incrementa el nivell de transparència de l’administració.

I en l’àmbit de la informació sobre tràmits, es valora positivament el fet de fer-la comprensible a la ciutadania per tal que tingui el màxim coneixement per poder exercir els seu drets.

D’altra banda, el Síndic de Greuges també fa unes recomanacions de millora sobre el model de sol·licitud electrònica, la informació en les notificacions, la inclusió del peu de recurs a les resolucions  i les condicions de reutilització de la informació pública.

En conclusió, l’informe puntua percentualment l’Ajuntament del Vendrell amb un 80% l’accessibilitat, amb un 87% l’eficàcia i que és comprensible en un 100%.©2019 Ajuntament del Vendrell