El Vendrell, 29 de març de 2022
 
Es comunica que del 30 de març a l'1 d'abril es farà un tractament fitosanitari als xiprers en diferents punts del municipi degudament senyalitzats.


©2019 Ajuntament del Vendrell