El Vendrell, 3 de març de 2022

L’Ajuntament del Vendrell ha contractat a 10 persones dins el Programa Treball i Formació que està subvencionat i finançat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal.

El Programa de Treball i Formació és una política de Foment de l’Ocupació que permet que les persones en situació d’atur adquireixin experiència laboral en un entorn real de treball, i si s’escau també obtinguin la qualificació o les capacitats necessàries, per a la seva inserció laboral, especialment aquelles persones que pertanyen als col·lectius vulnerables i per tant tenen més dificultats d’inserció en el mercat de treball. Aquest programa ha anat adaptant-se per donar resposta a les necessitats que han sorgit en el nostre mercat de treball.

L'actual situació originada per la crisi sanitària provocada per la pandèmia del COVID-19 i les conseqüències que ha comportat en l'economia i en la societat, fan que ara més que mai calgui executar mesures d'ocupació que, com aquesta, millorin l'ocupabilitat de les persones amb més dificultats sòciolaborals, mitjançant la subscripció d'un contracte de treball.

Aquest programa es va iniciar el 24 de febrer de l'any en curs i finalitzarà el 23 de febrer de 2023.

En aquesta convocatòria participen 2 línies: MG45 (majors de 45 anys) i DONA

Línia MG45: Va adreçat a persones de 45 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).
El perfil professional demanat són 5 peons de manteniment. Aquesta línia d’actuació pretén articular actuacions d’accessos a la via pública o equipaments. Realitzaran tasques de manteniment i millora dels accessos a espais oberts, parcs infantils, centres d’atenció primàries, mercats municipals, voreres, zones de platges i altres equipaments.

Línia DONA: Va adreçat a dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), a dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts, i inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. Es
prioritzaran les persones que no tingui la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació. El perfil professional demanat són 5 Informadores/ Aux. administratiu.
Amb aquesta línia es pretén potenciar i millorar la qualitat dels serveis municipals en el conjunt de la ciutadania d’acord amb les mesures establertes per a la prevenció del COVID-19. Oferir la millorar de la informació per a les persones que s’adrecen als diferents departaments i equipaments municipals. Així també posar en marxa diferents procediments als departaments de l’Ajuntament per a la millora de la gestió i eficàcia de la informació. Dur a terme campanyes
a diferents punts estratègics del municipis, empreses i comerços per tal de promoure mesures de prevenció .

En aquest programa s'impartiran accions de formació de caràcter obligatori relacionades amb competències transversals per un total de 60 hores per cada línia.©2019 Ajuntament del Vendrell