El Vendrell, 3 de febrer de 2022

Avui al matí, la regidora de Platges, Turisme i Cohesió Territorial, Bárbara Peris, ha explicat la col·laboració de l'Ajuntament del Vendrell amb el Departament de Justícia, concretament amb l’Equip de Mesures Penals Alternatives de Tarragona-Nord ubicat als Jutjats del Vendrell, en el compliment de la pena de treballs en benefici de la comunitat.

Aquest tipus de mesura penal és un programa d’utilitat pública i d’interès social que consisteix a fer una activitat no retribuïda en benefici a la comunitat, col·laborant amb entitats públiques i sense ànim de lucre, durant un determinat nombre de jornades imposades per la instància judicial.

Així doncs, els Treballs en Benefici a la Comunitat són una alternativa a la presó que afavoreix l'educació i la inserció social de la persona penada amb la finalitat de reparar el mal causat.

Aquestes persones donen el seu consentiment per complir aquest tipus de mesura a la comunitat i es comprometen a seguir el pla de treball establert.

El Departament de Justícia assigna un tècnic delegat a cada persona penada i, mitjançant una entrevista, esbrina les seves capacitats/habilitats per complir amb la mesura. Un cop fet això, es  contacta amb l'entitat perquè es compleixi la pena imposada. També assumeix el cost de la Seguretat Social obligatòria a efectes d’accidents.

L'Ajuntament acorda amb el Jutjat l'assignació de penats per a desenvolupar els treballs segons les seves habilitats: jardineria, fontaneria, pintura, etc., i compra el material i les eines en previsió de les tasques a realitzar.

Els qui tenen menys habilitats ràpidament n’adquireixen de noves gràcies al treball en equip i el bon ambient que es genera entre tots.

És una orientació reeducativa i de reinserció social que permet a l'infractor conciliar la vida familiar, social i laboral amb el compliment de la sanció i en la que quatre 4 parts, (sistema judicial, complidors de les penes, administracions i societat), conviuen i en surten beneficiades.

També s'acorden els dies i horaris en funció de la disponibilitat de totes dues parts: Ajuntament i Treballador en Benefici a la Comunitat, desenvolupant-se aquestes jornades tant entre setmana com els caps de setmana.

A l'any 2021 es va col·laborar des de diferents regidories amb treballs de tot tipus com neteja de camins; manteniment i pintura d'equipaments municipals (edifici de Serveis Socials, exterior de la Capella de Fàtima i el Refugi d’animals); s'han pintat bancs i fanals del passeig Marítim, zones de pas, ponts de vianants, murs de parcs públics i el muret del passeig marítim de la Zona Sanatori; retirada de residus i plantes invasores de les platges; neteja de zones esportives i exteriors d'edificis municipals, etc. En total es van realitzar 2.311 hores de treballs amb 37 persones durant 782 jornades de 3 o 4 hores.

Es té previst continuar amb aquesta col·laboració durant el 2022 per fer tasques de manteniment d’edificis municipals i pintura de bancs, parcs, neteges de camins, retirada de vegetació invasora, manteniment, etc.©2019 Ajuntament del Vendrell