El Vendrell, 1 de febrer de 2022

El passat mes de juny de 2021 l’Ajuntament del Vendrell va posar en marxa l’aplicació de mòbil “Cuidem el Vendrell” per recollir les incidències que la ciutadania detecta al municipi: abocaments incontrolats, fanals en mal estat, senyals caiguts... Ara ja fa més de mig any d’aquesta posada en marxa i des de l’Ajuntament se n’ha fet un balanç molt positiu.

En concret, l’APP ha registrat 5.489 incidències, de les quals 4.670 estan tancades (85%), 720 en curs (13%) i 99 pendents (2%). Tal i com ha recordat la regidora de Medi Ambient i recollida de residus, Núria Rovira, les incidències classificades com a tancades “no vol dir que es tinguin totalment resoltes, però es detecten, es comproven i es mira de trobar-hi solucions, tot i que algunes d’aquestes poden ser a mig termini”. És el cas de les incidències per abocaments incontrolats o de tancament de camins o de recollida de voluminosos o de residus de la construcció, en les què s’està treballant amb diverses mesures.

Rovira ha explicat que l’APP “Cuidem el Vendrell” ha demostrat ser una eina efectiva per a la ciutadania i per a l’Ajuntament. D’una banda, ha dit, perquè “els 19 canals d’entrada de queixes que teníem s’han reduït pràcticament a un, en el qual queden registrades i se’n fa seguiment continu”. D’altra banda, perquè “s’ha convertit en una eina per contribuir al canvi i millorar el propi municipi i també promoure una visió transversal dins l’Ajuntament, amb la creació d’un grup de treball transversal i la col•laboració efectiva de diverses àrees”.

Un altre dels valor afegits de la posada en marxa de l’APP ha estat, segons la regidora, que aquesta ha permès obtenir dades i fer estadístiques que ajuden a gestionar i prendre decisions en la gestió municipal.

Un exemple d’això és la recent contractació d’una petita brigada de millora urbana, formada per dos operaris i un cap de brigada, que permetrà resoldre incidències de l’APP que actualment no estan cobertes amb altres serveis contractats per l’Ajuntament. Aquesta brigada “Cuidem el Vendrell” prestarà servei 15 setmanes durant el primer semestre de l’any. També s’intentarà que la seva actuació contribueixi a la millora de l’entorn urbà que es busca en el projecte “El Vendrell sent la música” i que persegueix dignificar l’entorn dels emplaçaments de les actuacions i concerts que s’hi programen.

De forma paral•lela, segons ha avançat Núria Rovira,, es vol anar implantant “la idea de ciutat educadora, que interioritzi una mirada cuidadora del municipi”. Així per exemple, en col•laboració amb la regidoria d’Educació de l’Ajuntament, s’ha començat a treballar amb els instituts del municipi per aprofitar aquest projecte i vincular-lo a l’Aprenentatge-Servei que es fa ja als centres. Així, ab l’objectiu de millorar la identificació de l’alumnat amb el municipi i augmentar la seva apropiació de l’espai públic del Vendrell, aquest podria fer tasques de manteniment o millora d’alguns punts del municipi, amb l’acompanyament de la brigada Cuidem el Vendrell.
Un cop aquest projecte col•laboratiu s’hagi posat en marxa amb els instituts, s’estudiarà la possibilitat d’ampliar-lo a les entitats vinculades a joves (esplais i altres), les entitats culturals i els casals de gent gran.
Així mateix, també s’ha contactat amb el Departament de Justícia de la Generalitat per alinear els treballs comunitaris o persones que estan prestant mesures penals alternatives amb el projecte Cuidem el Vendrell.

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell