El Vendrell, 26 de gener de 2022

El projecte FEDER de Coma-ruga ha rebut la resolució favorable que aprova la seva pròrroga, un cop ha superat el límit d’execució de la subvenció prevista en un 70% abans del 30 de novembre del 2021; en concret, 1.627.169,71 euros. Complir aquest límit d’execució és una condició de les bases de la convocatòria de la subvenció per mantenir-la i poder continuar executant el projecte.

El projecte FEDER de Coma-ruga és la transformació urbana més important que s’ha fet a Coma-ruga, amb l’objectiu de crear un centre urbà als nuclis marítims que dinamitzi l’activitat econòmica i social, l’atractiu turístic, ampliï la dotació de serveis i consolidi la població resident.

El projecte preveu diferents actuacions, unes ja executades i d’altres en execució.

1. La reurbanització de la plaça dels Germans Trillas i dels voltants del llac per crear una gran plaça pública i illa de vianants, que focalitzi un centre urbà i generi activitat; 6.000 m2 amb un disseny que recrea l’entorn natural d’aiguamolls, platja i la vegetació autòctona.
2. Restauració dels elements patrimonials i arquitectònics del llac i dels mosaics de Santiago Padrós de l’edifici del Tabaris.
3. Dinamització de l’atractiu turístic, amb noves rutes i amb un proper museu sobre la història i patrimoni natural dels nuclis marítims a l’edifici del Tabaris.
4. I actualment en obres, la recuperació de l’edifici Tabaris per convertir-lo en un equipament polivalent que incorporarà: un museu, hotel d’entitats, punt d’informació i una gran sala polivalent per a fires, congressos i altres activitats veïnals. Les obres del Tabaris avancen a bon ritme i la previsió és finalitzar-les al final d’aquest 2022.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez comenta: “el projecte FEDER de Coma-ruga és la gran transformació dels nuclis marítims, que tot just comença a fer-se evident a mesura que acaben les obres i que serà el punt d’inflexió per consolidar la població i dinamitzar l’atractiu turístic. Es tracta de la inversió més important en 10 anys de l’Ajuntament del Vendrell i es fa als nuclis marítims”. Afegeix també que: “per a l’administració municipal, tramitar i executar al mateix moment 2 projectes FEDER, el carril bici i el de Coma-ruga, i complir amb els terminis tan exigents de la UE és una mostra de l’eficiència i competència de l’equip municipal”.

generalitat unio europea

Aquesta acció està inclosa en el projecte "Recuperació i dinamització de l'espai públic i elements patrimonials del centre urbà de Coma-ruga com a elements estratègics de foment de l'activitat turística i econòmica”, cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en creixement i ocupació.©2019 Ajuntament del Vendrell