El Vendrell, 25 de gener de 2022

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 24 de gener un ple ordinari, en el qual es va arribar als següents acords:

-Amb 13 vots a favor (Govern, JxV i regidora no adscrita) i 8 abstencions (SP-ERC, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va aprovar declarar d’interès turístic la celebració d’un festival de música durant la primera setmana del mes d’agost - Festiuet 2022 -.

-Per unanimitat, es van aprovar les bases específiques per a la selecció de la imatge gràfica de la Festa Major del Vendrell.

-Amb 13 vots a favor (Govern, Primàries Catalunya i regidora no adscrita ) i 8 abstencions (SP-ERC, JxV i Podem El Vendrell), es va aprovar iniciar l’expedient per a la modificació de les Ordenances fiscals municipals per a l'exercici 2022 i constituir una Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte de les ordenances que es decideixin modificar.

-Amb 20 vots a favor (Govern, SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 1 abstenció (Podem El Vendrell), es va aprovar revocar els acords de la Junta de Govern local de 23 d'abril de 2018 i 7 de desembre de 2020 relatius a la liquidació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana amb referència IVT2018.

-Amb 20 vots a favor (Govern, SP-ERC, ) i 1 abstenció (Podem El Vendrell), es va aprovar revocar l'acord de la Junta de Govern local de 23 de desembre de 2019, única i exclusivament en la part referent a l'aprovació de la liquidació definitiva amb referència ES 2019 0000000017, i l’acord de la Junta de Govern local de 8 de març de 2021.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per reforçar les actuacions de prevenció i eradicació de l’emergència habitacional.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal de treballar amb les entitats bancàries per millorar l'atenció que rep la gent gran i demanar que administracions superiors ho facin també des de les seves competències.

-Amb 9 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita), 10 en contra (PSC i Cs) i 2 abstencions (Podem El Vendrell i AVP-FIC), no es va aprovar la moció presentada pels grups municipals de Junts pel Vendrell i Primàries Catalunya per aclarir la veritat sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost.

-Amb 8 vots a favor (SP-ERC, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), 11 en contra (Govern) i 2 abstencions (JxV i regidora no adscrita), no es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per tal d’iniciar un estudi de la gestió directa del servei d’atenció domiciliària, ni amb l’esmena del mateix grup proposant que demanava un nou tipus de licitació del servei que garantís el principi d’igualtat entre empreses grans i petites.

El ple va ser presencial, però amb la secretària i alguns regidors/es connectats telemàticament.©2019 Ajuntament del Vendrell