El Vendrell, 20 de gener de 2022

L’Ajuntament del Vendrell, a través de l’Eina, rebrà més d’un milió set-cents mil euros en subvencions atorgades, majoritàriament, pel Servei d’Ocupació de Catalunya per al desenvolupament de diferents programes de suport a la inserció laboral que es desenvoluparan aquest 2022.

Les persones beneficiàries d’aquestes subvencions seran uns 368 i 25 tècnics i tècniques responsables de dirigir i coordinar els programes atorgats.

L’atur és el principal problema social i econòmic del Vendrell i la comarca, i les polítiques d’ocupació que desenvolupa l’Eina són claus per millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral de la població activa.

Aquest 2021 la reducció de l’atur ha sigut una constant després de l’inici de la pandèmia, sent el millor estiu i el millor final d’any dels últims anys. Les 2.961 persones aturades al desembre és la dada més baixa des de 2007.

L’evolució de les dades d’aquest any assenyalen dues circumstàncies destacables. En primer lloc, la temporada d’estiu i les contractacions s’han allargat i també l’activitat i contractacions durant la tardor, el que explica que la destrucció d’ocupació durant l’última part de l’any s’hagi reduït considerablement en comparació amb les dades dels anys anteriors.  

Per últim, destacar el creixement continu en els últims anys de la població ocupada del Vendrell, passant entre 2011 i 2021 de 11.670 treballadors afiliats a la Seguretat Social a 14.813; d’un 47% a un 58,7% de la població en edat laboral.

Pel que fa als programes atorgats cal destacar:

PROGRAMA JOVES EN PRÀCTIQUES (JENP) 2021:  L’objectiu del programa JENP és incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

PROGRAMA 30 PLUS 2021: Programa innovador creat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. L’objectiu d’aquest programa és la inserció laboral de persones en situació d’atur de 30 anys i més, proporcionant-los, entre d’altres: recursos, formació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

TTB 2021 - PROGRAMA A1-01 Dispositiu: Projecte innovador d’orientació professional  adreçat a persones aturades del barri. Aquest projecte es recolzarà amb la creació d’un dispositiu d’orientació professional personalitzat i innovador que contindrà uns tallers o seminaris per treballar competències transversals que actuaran com a complement de l’acompanyament individualitzat. L’objectiu és potenciar l’autonomia en el procés de recerca de feina i l’accés a determinades ocupacions.

PROGRAMA TREBALL ALS BARRIS CASA D’OFICIS 2021 (ROLLBACK EL VENDRELL): Projecte adreçat a la població de joves menors de 30 anys del nucli antic del Vendrell que té com a objectiu dinamitzar les tecnologies de la Informació mitjançant un mòdul d’imatge i so i el mòdul  d’aplicacions i pàgines web.

TTB 2021 - PROGRAMA DX-01 Plans de Dinamitzadors juvenils (1 contracte de 6 mesos).

TTB 2021 - PROGRAMA DX-02 Plans de Dinamitzadors en noves tecnologies (2 contractes de 6 mesos)

TTB 2021 - PROGRAMA DX-03 Plans  de Dinamitzadors comercials (2 contractes de 6 mesos).

PRÒRROGA DE 2 AGENTS AODL T-003/21 per executar els plans de treball de millora i promoció dels polígons i zones industrials de la comarca del Baix Penedès, i per al desenvolupament empresarial en el marc del projecte de dinamització dels barris marítims Vendrell.

ALLOTJAMENT EMPRESARIAL: és una subvenció per a la realització d’accions de foment i dinamització d’espais d’allotjament empresarial: viver d’empreses i coworking.

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA PE-05/21: subvenció que consisteix en l’elaboració d’un Pla Director per la promoció econòmica i ocupacional del Vendrell (2022-2026).

TREFO 2021 - LÍNIA MG45: Programa per millorar l’ocupabilitat de les persones participants. Es pretén contractar peons de manteniment per desenvolupar la campanya millora d’accessos i equipaments.

TREFO 2021 - LÍNIA DONA: PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ: L’objectiu és facilitar a les persones en situació d'atur amb més dificultats d'accedir al mercat de treball, o allunyades d'aquest mercat per les dificultats d'accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-los competències professionals mitjançant experiència laboral, en un entorn productiu real, i formació professionalitzadora.

AODL 2021: Contractació d’un agent d’ocupació i desenvolupament local per executar el pla de treball denominat “Prospecció necessitats del teixit productiu Baix Penedès i reactivació de serveis de l’EINA per al foment de l’ocupació”.

PROGRAMA FOAP 2021: Cursos de Formació ocupacional adreçats a persones treballadores en situació d’atur o en actiu. Pretenen millorar l’ocupabilitat, especialment de les persones aturades i/o demandants d’ocupació, a través de l’adquisició i/o actualització de competències professionals.

PROGRAMA REFERENTS 2021: El programa Referent d’ocupació juvenil té com a objectiu facilitar i acompanyar la transició de persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. A través del treball en xarxa i transversal dels diferents dispositius que treballen amb el col·lectiu de les persones joves, s’ofereixen els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada persona, mitjançant la constitució d’unes unitats especialitzades en cada territori. Contractació d’1 tècnic atorgat a l’Ajuntament del Vendrell.

TREFO REACT: Programa per millorar l’ocupabilitat de les persones participants. Es pretén contractar 22 persones per a millorar diferents àrees de l'Ajuntament.

Per a més informació:
www.leina.org
Tel. 900338833
leina@leina.org©2019 Ajuntament del Vendrell