El Vendrell, 27 de desembre de 2021

A l'ordre del dia de la propera sessió ordinària de la JUNTA DE GOVERN LOCAL, convocada avui 27 de desembre de 2021, a les 14 h, de forma telemàtica, hi ha el següent punt que és de caràcter públic per tractar-se d'un assumpte de competència delegada pel Ple:

-Iniciar l’expedient per aprovar la cessió gratuita d’un local municipal al Ministerio del Interior per obrir una oficina d’expedició del DNI i Passaport.

Aquest punt es podrà seguir en el següent enllaç https://actes.elvendrell.cat/sesiones©2019 Ajuntament del Vendrell