El Vendrell, 20 de desembre de 2021


La regidora d’Educació i presidenta del Pla Educatiu d'Entorn (PEE), Silvia Vaquero, i l’Inspector d’Educació i sots-president del PEE; Francesc Seritjol, han presentat avui les línies mestres per aquest curs 2021-2022. El Pla Educatiu d’Entorn és una iniciativa de cooperació educativa entre l’Ajuntament del Vendrell i el Departament d’Educació de la Generalitat per coordinar i dinamitzar l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves.
Tal com s’ha anunciat avui, per aquest curs escolar, el pressupost del PEE al Vendrell serà de 118.529 euros, que s’invertiran en accions que persegueixen aconseguir l’èxit educatiu de l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència, l’ús de la llengua catalana i el treball en xarxa dels diferents agents educatius de la comunitat.

Els objectius generals del Pla educatiu d’Entorn es concreten i desenvolupen per mitjà de cinc grans àmbits de treball, ens els quals hi participen diversos agents: des de la pròpia administració, als centres escolars i afes, així com associacions diverses. La voluntat és aconseguir un treball el màxim de transversal possible i que connecti la comunitat educativa amb el municipi. Actualment, al Vendrell en formen part 56 entitats, una xifra important que s’ha aconseguit gràcies al procés participatiu que es va fer entre els anys 2019 i 2021 i que, encara ara, es continua ampliant.

Per aquest curs 2021-2022, es treballarà per contribuir a la millora de les condicions d’escolarització i a l’èxit escolar i educatiu amb, per exemple, tallers de suport i de reforç educatiu i socioeducatiu, amb el projecte “Endavant”, o amb un pla d’acció comunitària contra la bretxa digital, entre altres.

El Pla Educatiu d’Entorn també seguirà potenciant l’educació en valors i el compromís cívic dels infants i joves en un marc de convivència amb accions com les activitats extraescolars inclusives, amb el passaport Edunauta o amb el projecte de Maletes viatgeres.

Un altre dels àmbits en el qual es treballarà serà el d’augmentar la implicació de les famílies en l’educació dels fills i filles i la participació en la vida escolar, a través d’una programació de xerrades i tallers de famílies o amb l’edició de vídeos divulgatius, per exemple.

El PEE també promourà l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana com a element de cohesió social a través de projectes com el de teatre a l’escola, la participació al FIC-CAT o la formació de català per a famílies a les escoles, per exemple.

Per últim, el PEE seguirà potenciant estils de vida saludable i fomentant la pràctica regular de l’activitat fisicoesportiva, amb activitats com ara el projecte d’esports a les escoles, la celebració del Dia mundial de l’activitat física o desenvolupant el Pla Català de l’Esport a l’Escola.

 

Dossier Pla d'actuació del Pla Educatiu d'Entorn curs 21- 22©2019 Ajuntament del Vendrell