El Vendrell, 1 de desembre de 2021

Després de prop de dos anys de treball i formació,es posa en marxa al Vendrell el Passaport Edunauta. Aquest és un projecte dissenyat i impulsat per la Fundació Jaume Bofill i que actualment s’està desenvolupant en prop de 50 municipis de Catalunya. Té l’objectiu de promoure i ampliar les oportunitats educatives que els infants fan fora de l’escola, i reconèixer el valor educatiu d’aquests aprenentatges. Aquestes activitats, vinculades al Passaport, fan que els infants i les seves famílies hi participin i que ho connectin amb allò que les nenes i els nens aprenen a l’aula.
Diverses experiències locals i internacionals confirmen que l’impuls de passaports d’aprenentatge com l’Edunauta aporta beneficis i impactes diversos en els infants, tant en el seu rendiment acadèmic com en la seva motivació i manera d’estar a l’escola i a la comunitat.

La seva metodologia es basa en els anomenats passaports d’aprenentatge (learning passaports), on des d’un determinat territori o municipi s’anima i es celebra la participació en activitats extracurriculars obertes, dins i fora escola, incentivant la inclusió social de tots els infants. És un recurs flexible, viu i adaptable a les necessitats de cada municipi per potenciar l’equitat educativa. Permet una àmplia varietat d’activitats per enriquir l’oferta educativa del fora escola, i millora l’accés i la connexió dels aprenentatges que els infants viuen quan acaba l’horari lectiu. A més, facilita que ajuntaments, escoles, entitats o organitzacions d’un mateix territori treballin conjuntament per a un projecte educatiu comú que arribi a tots els infants i joves.

Al Vendrell s’està impulsant des del Pla Educatiu d’Entorn, la Regidoria d’Educació i els Serveis Educatius de la Generalitat, juntament amb un Grup Motor Edunauta, que té entre els seus membres a representants de les escoles Pau Casals i Àngels Garriga, la Biblioteca pública, la coral Petit Estel, La Ballaruga, els Museus del Vendrell, el Consell esportiu i l’Escola d’Adults del Vendrell. Per assolir els objectius d’aquest projecte, és imprescindible la implicació de la comunitat educativa i del teixit associatiu. Per això hi formen part, d’una banda, les escoles públiques i de l’altra entitats, organismes i institucions del Vendrell. A partir d’aquí, s’aniran afegint noves col•laboracions i nous espais edunautes.
El Passaport Edunauta és una eina divertida i personalitzada on l’infant registra tot el que aprèn explorant i gaudint de les activitats que ofereix el seu entorn, del qual podran gaudir els infants de 4t de les escoles públiques de primària del Vendrell i a un grup d’infants de l’Escola Garbí, totes elles membres del PEE.

Aquests dies -durant el 9 i 10 de desembre- es repartiran els nous passaports, i els infants i les famílies en podran començar a gaudir des del dilluns 13 de desembre, on a partir d’un catàleg d’activitats especial per als dies nadalencs, ja podran participar de les activitats. A partir del gener, hi haurà un calendari mensual fins al tancament del curs, al voltant dels dies de la Festa Major.
Prèviament, durant els dies de la Fira de Santa Teresa del passat mes d’octubre ja es va fer un acte previ per generar expectatives sobre el passaport que va ser tot un èxit: més de 160 infants de quart de primària van visitar a la carpa que hi havia instal·lada a La Rambla.

 

Com funciona el Passaport Edunauta?:

- Un passaport: una eina a mode de diari d’experiències en el que tots els infants van acumulant segells d’activitats d’aprenentatge a través de la seva participació en activitats educatives locals.
- Un marc de competències transversals compartit que serveix per a connectar aprenentatges dins i fora escola, definir i fer visible el que estan aprenent els infants participant de les activitats que proposa el projecte i compartir un llenguatge entre els diferents agents educadors del territori.
- Una xarxa de destinacions d’aprenentatge: conjunt d’espais i llocs molt diversos d’àmbit local (biblioteques, entitats, museus, teatres...) que ofereixen als infants del seu territori activitats educatives d’alta qualitat sobre temes diferents. Els infants poden decidir a quines destinacions de la xarxa viatjar amb el seu passaport i quines activitats fer. Per cada activitat feta reben un segell conforme hi han participat.
- Un catàleg d’activitats educatives, que conté tota l’oferta d’activitats d’aprenentatge locals que ofereixen les destinacions i que participen del passaport.
- Una festa de celebració local, que és un acte de reconeixement formal als infants pels aprenentatges que han realitzat i que tanca cada edició o curs del passaport.©2019 Ajuntament del Vendrell