El Vendrell, 1 de desembre de 2021

Aigües del Vendrell, S.A., empresa mixta municipal que gestiona el cicle integral de l'aigua al municipi del Vendrell, informa que, s’han detectat continues i reiterades trucades per part d’empreses que es fan passar per la companyia d’aigües, o subcontractades per aquesta, per poder vendre els seus productes mitjançant l’engany.

En el transcurs d’aquestes últimes setmanes, de manera molt continuada i amb un desplegament massiu de personal, una empresa, segons ens han pogut comunicar gent afectada, truca per telèfon a tots els habitants del municipi del Vendrell fent-se passar per la companyia d’aigües, Aigües del Vendrell, tot fent una sèrie de preguntes al ciutadà que agafa el telèfon com l’edat o si viu sol, intentant d’aquesta manera trobar la víctima perfecta per a poder fer “l’estafa” tot assegurant que l’aigua està en males condicions.

Utilitzen qualsevol pretext per poder accedir al domicili particular per tal de fer l’anàlisi de l’aigua i fan afirmacions falses per posar la por al cos al ciutadà. Algunes persones han comunicat a la companyia d’aigües que els han arribat a dir: “l’aigua està tan malament que sinó hi posaven remei es moririen”.

Des del Servei Municipal d’Aigües es prega a tots els ciutadans que no atenguin aquestes trucades ni deixin entrar a ningú al seu domicili particular, doncs l’únic que intenten és poder vendre els seus productes mitjançant  la por, de la intimidació i, per descomptat, de l’engany a la gent. Es recorda que Aigües del Vendrell mai entra als habitatges particulars.

En aquest sentit, s’informa que la procedència de l’aigua de consum humà de la xarxa municipal, correspon a la procedent d’aigua de pous i a la que procedeix de l’Ebre. Aquestes aigües reben el pertinent tractament de desinfecció abans de la seva distribució, i estan contínuament sotmeses a estrictes controls periòdics de qualitat per part de Sanitat. Al llarg de l'any es realitzen un total d’11.000 determinacions analítiques de l'aigua, en les quals es controlen paràmetres tant físics, químics com microbiològics.

Els resultats analítics obtinguts d’aquestes fonts d’aigua i els realitzats a la xarxa de distribució compleixen els criteris d’aptitud establerts al “Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà (B.O.E. de 21 de febrer de 2003)” i amb el que disposa el pla de vigilància i controls sanitaris de les aigües de consum humà de Catalunya (desembre de 2005).

Aigües del Vendrell i l’Ajuntament del Vendrell reiteren el seu compromís amb els ciutadans del municipi i treballen dia a dia per oferir aigua de gran qualitat, posant a la disposició del servei els mitjans humans i tècnics més avançats que garanteixin la gestió més eficient.©2019 Ajuntament del Vendrell