El Vendrell, 5 de novembre de 2021

El febrer de 2020 es va tenir la iniciativa de fomentar un punt de trobada de municipis litorals davant de la necessitat de tractar qüestions comunes per a la cura del litoral més enllà dels límits administratius, el Pacte de Coma-ruga.
Primer van ser 11 municipis, des de Sitges fins a Tarragona, als quals posteriorment es van afegir poblacions fins a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant sense dubtar-ne, ja que "el mar no té portes" i cal treballar tots plegats per fer
front als efectes de l'imminent canvi climàtic, a les possibles afectacions dels temporals marins cada vegada més continus i devastadors, i a la pujada del nivell del mar. Són aproximadament 110 km de litoral compartint experiències,
dubtes i inquietuds per mantenir l’ecosistema litoral com a barrera natural, espai de salut i socialització i atractiu turístic.
A causa de les restriccions de la Covid-19 només es va poder celebrar una trobada presencial, però els municipis van mantenir el contacte i l'intercanvi d'informació telemàticament i, després de diverses reunions, van redactar i
signar una declaració d'intencions per fer palesa la necessitat de gestionar de forma conjunta sostenibilitat ambiental i salut, sense oblidar que el litoral també és el principal atractiu de la majoria dels municipis costaners i, pel tant, la base principal de l'economia, la base de la indústria de l'allotjament i el potenciador de molts sectors econòmics municipals.

Ara, els representants municipals ja poden tornar a reunir-se i s’ha previst fer la primera trobada post-Covid el 15 de desembre de 10 a 14 hores a Calafell. Aquesta vegada l'equip redactor de l'informe "Un litoral al límit”, del Consell
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS), farà una presentació d’aquesta diagnosi, es continuarà el debat per exposar objectius i estratègies, es farà l'explicació del projecte de recuperació dunar de Calafell i la
visita a l'actual zona d'actuació i s’hi tractaran altres qüestions relacionades.©2019 Ajuntament del Vendrell