El Vendrell, 26 d’octubre de 2021

L’Ajuntament del Vendrell i el Centre d’Iniciatives i Turisme del Vendrell (CIT) han formalitzat un Conveni de col·laboració pel desenvolupament del Projecte “Bons per la dinamització del comerç, serveis i hostaleria local”.

Arran dels efectes de la pandèmia de la COVID-19 a l’economia es vol impulsar el ”Projecte Bons per la dinamització del comerç, serveis i hostaleria local” per tal de contribuir a incrementar el nivell de consum en el sector i així impulsar l’activitat econòmica i ocupacional del municipi.

El Projecte Bons El Vendrell té com objecte la reactivació del comerç i els serveis i l’hostaleria del Vendrell, establint l’emissió de bons de compra de 10 euros i sent beneficiaris dels mateixos els establiments adherits.

La subvenció nominativa té un import de 118.000 euros dels quals 100.000 euros es destinaran a l’emissió de bons de 10 € (10.000 bons) i els 18.000 € restants per cobrir despeses de gestió del projecte (aplicació informàtica web i gestió dels bons a càrrec de la Cambra Comerç de Tarragona).

Amb l’aprovació del conveni s’han fet públics els requisits i condicions perquè comerços i empreses de serveis i hostaleria locals puguin adherir-se a la campanya.

Els bons aniran adreçats a la ciutadania del Vendrell i persones visitants per tal que els puguin utilitzar com a descompte (1 bo = 10 euros de descompte), amb una compra mínima del triple del valor dels bons utilitzats (compra mínima de 30 euros) als establiments adherits al projecte.

A partir del proper 12 de novembre, des del web bons.elvendrell.net es podran descarregar fins a un màxim de 4 bons amb un mateix DNI, que tindran una caducitat de 7 dies. Passat aquest termini, els bons que no s’hagin utilitzat tornaran al sistema perquè se’ls pugui descarregar una altra persona.

Amb aquesta primera campanya de bons, que finalitzarà el 30 de novembre de 2021, es preveu generar una xifra de negoci de 300.000 € als comerços i empreses locals.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez comenta: “en aquest any i mig de pandèmia, l’Ajuntament del Vendrell, per pal·liar l’impacte econòmic negatiu de les restriccions, ha convocat tres línies d´ajuts directes amb un pressupost total de 320 mil euros, reduccions fiscals en les taxes d’escombraries domèstiques i terrasses de bar i ara, 100 mil euros en bons per animar el consum local”.©2019 Ajuntament del Vendrell