El Vendrell, 26 d’octubre de 2021

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 25 d’octubre un ple ordinari, en el qual es va arribar als següents acords:

-Per unanimitat, es va aprovar l’adhesió al manifest de municipis afectats pel projecte de construcció de proteccions acústiques dels plans d’acció contra el soroll en trams ferroviaris (Àrea núm. 3 zona Est. Barcelona i Tarragona).

-Amb 11 vots a favor (Govern) i 8 abstencions (SP-ERC, JxV i Primàries Catalunya), es va aprovar de forma inicial l’expedient de Modificació de Crèdits 02P/2021 per un import total de 830.878,75 euros.

-Per unanimitat, es va aprovar la modificació puntual de l'annex de la policia local, de l'apartat de serveis extraordinaris de l'Acord Regulador de les condicions del personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM sobre la construcció d'habitatge social al Vendrell, amb una esmena del govern d'afegir la priorització de la gestió d'habitatges buits.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per a la realització d'una diagnosi i establir un full de ruta per potenciar l'Escola Municipal de Música Pau Casals i garantir l'accés a l'educació musical a tothom.

-Per unanimitat, es va aprovar impulsar l’expedient de contractació del projecte constructiu del Parc del Botafoc a partir d'una esmena del govern municipal a la proposta presentada per Junts pel Vendrell.

-Per unanimitat, es va aprovar demanar a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques que revisi la clàusula de la defensa dels presumptes assetjadors sexuals de l’Assegurança de responsabilitat de càrrecs electes i personal al servei de l’administració,  després que el govern fes una esmena a la proposta de resolució presentada per Primàries Catalunya en que demanava que es retirés aquesta clàusula.

-Amb 11 vots a favor (Govern) i 8 en contra (SP-ERC, JxV i Primàries Catalunya), es va aprovar donar suport als projectes que presenti el govern als fons Next Generation que incloguin millores a la xarxa d'aigües, a partir d'una esmena del govern a una proposta de Primàries Catalunya per a la redacció d'un projecte de renovació de la part malmesa de la xarxa d'aigües per presentar-lo a convocatòries de subvencions dels fons Next Generation.

-Amb 16 vots a favor (PSC, SP-ERC, JxV i Primàries Catalunya) i 3 abstencions (Cs i AVP-FIC), es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per exigir mesures que frenin l'escalada de preus de l'electricitat.

Es va excusar l’absència de la regidora no adscrita Mar Galeano i el grup municipal Podem El Vendrell encara no va comptar amb la substitució de la baixa de l’exregidor Òscar Blasco.©2019 Ajuntament del Vendrell