El balanç de la Regidoria de Serveis Socials de l'any 2009 evidencia un creixement destacat de les actuacions fetes respecte de l'any anterior; el creixement ha estat d’un 24%. En total, han estat prop de 7.000 les intervencions dutes a terme l'any 2009 enfront de les poc més de 5.200 del 2008.

Aquest increment ha estat motivat, en bona part, per la voluntat del govern local de donar resposta a les demandes de la població més perjudicada per la crisi econòmica.

El regidor de Serveis Socials, Raül Buira, ha destacat que des de l'àrea “s'ha sabut estar a l'alçada de les necessitats dels ciutadans en aquests temps difícils”. En concret, Buira ha felicitat “l'esforç i l'eficàcia” de l'equip de Serveis Socials davant l'allau d'intervencions que ha hagut d'atendre i ha valorat positivament l'increment de recursos i mesures que s'han implementat per fer-hi front. Tot i així, el regidor ha assenyalat que els ajuntaments necessiten més ajuda d'altres administracions per donar un millor servei.

 

Del balanç anual de la Regidoria se'n desprèn que hi ha hagut dos tipus de problemàtiques d'atenció que sobresurten de manera molt significativa. D’una banda, les relacionades amb aspectes econòmics i de feina, que representen un 50,30% del total; aquestes engloben consultes d'ingressos insuficients, administració i gestió de l’economia pròpia deficient i deutes, entre altres. D’altra banda, l'altre grup d'intervencions destacat del 2009 ha estat el relacionat amb aspectes de salut i dependència, que representa un 30,24%.

Per tal de donar resposta a les problemàtiques econòmiques, l'Ajuntament del Vendrell ha pres mesures, com ara l'ampliació significativa del conveni amb Càritas Parroquial. A través d'aquest conveni, s’han repartit, per exemple, lots d’aliments per a més de 100 famílies de manera mensual,mentre que el 2008 s’atenien 40 famílies. Així mateix, s'ha signat un nou conveni amb Creu Roja, que també ha permès repartir lots d'aliments per a famílies amb infants de 0 a 6 mesos i infants de 6 a 18 mesos. D'aquests ajuts específics se'n beneficien 15 famílies cada mes.

Una altra de les actuacions destacades de la Regidoria de Serveis Socials, derivada també de la situació de crisi econòmica, ha estat l'increment espectacular de la tramitació de la Renda Mínima d'Inserció (RMI). Durant l'any 2009 s'han tramitat 69 RMI respecte de les 19 que es van tramitar l'any
2008. Això representa un augment del 326% i, de moment, segons el regidor, es constata que aquesta tendència a l’alça es manté. També en el capítol d'ajuts econòmics, des de Serveis Socials s'ha augmentat un 14% el nombre de beques atorgades per diferents conceptes, com ara casals d’estiu, activitats extraescolars, transport escolar i adaptat.

Pel que fa al balanç de les actuacions fetes per atendre les problemàtiques de salut i de dependència, en destaca la resolució del 65% de les sol·licituds a la Llei de Dependència i la col·laboració amb els Mossos d’Esquadra en casos de violència de gènere, maltractament infantil o desatenció a la gent gran.

D'altra banda, per tal de donar un servei adequat a les demandes de la població, el 2009 els Serveis Socials de l'Ajuntament del Vendrell van ampliar el servei a Coma-ruga, doblant l'atenció prestada per la treballadora social i incorporant-hi una educadora social. Prova d'aquest increment del servei a les platges és l'augment del 60% de visites registrat en aquestes dependències l'any passat.

De cara al 2010, la voluntat de l'Ajuntament del Vendrell és enfortir encara més l'atenció social a les persones més desfavorides i fer-ho amb un treball transversal de totes les àrees i programes de l'Ajuntament. Segons el regidor, “l'objectiu és que aquest treball transversal ens permeti optimitzar recursos”. En concret, es fomentarà la tasca amb l'Oficina del Pla de Barris pel que fa als programes socials que s'hi duen a terme i que tenen a veure amb els serveis de mediació, d'atenció a la gent gran, d'integradors socials i de suport a les escoles. També es potenciarà la relació amb la Regidoria de Convivència i Civisme per enfortir els programes d'acollida i integració a persones estrangeres.

Així mateix, es seguirà col·laborant amb l'Àrea de Gent Gran, realitzant actuacions preventives en l'ajut de les activitats de la vida diària. A més, es treballarà frec a frec amb l'EINA en totes aquellesaccions adreçades als col·lectius amb dificultats d'inserció laboral. També es farà un treball conjunt
amb la Regidoria d'Ensenyament, duent a terme les comissions socials dels centre educatius per tal de prevenir les situacions de risc dels alumnes. El 2010 també es seguirà tirant endavant el Pla d'Inclusió Social per donar una visió estratègica a aquelles situacions amb risc d'exclusió social.

El regidor també ha anunciat que a principis d’abril es realitzarà el trasllat de l'àrea de Serveis Socials a les noves dependències del carrer del Quarter, des de les quals es preveu poder oferir un millor servei als usuaris.©2019 Ajuntament del Vendrell