El Vendrell, 21 de setembre de 2021


L’Ajuntament del Vendrell considera que la proposta d’ADIF d’instal·lació de pantalles acústiques per evitar el soroll de trens al seu pas pel municipi suposa un greu impacte visual i alhora no planteja mesures preventives i correctores en els emissors (trens i vies) i reductors baixos a prop de les rodes, ni tampoc contempla mesures en els receptors (doble vidre en els habitatges, per exemple). Així ho ha explicat aquest matí la regidora d’Urbanisme, Núria Rovira, que ha remarcat també que “no és acceptable una via amb mercaderies perilloses creuant pel mig dels nuclis habitats, per tant cal una proposta d’una nova plataforma de ferrocarril per l’interior i evitant nuclis habitats”.

És per aquests motius que, en coordinació amb altres ajuntaments afectats, l’Ajuntament del Vendrell presentarà al·legacions al projecte de pantalles acústiques que proposa el gestor ferroviari ADIF. La regidora d’Urbanisme ha lamentat que la solució acústica plantejada per ADIF al Vendrell, i a la majoria de municipis, es vertebri únicament sobre les pantalles acústiques. Núria Rovira ha explicat que, per això, en les al·legacions demanaran que s’implantin mesures preventives per reduir el soroll en origen (mesures sobre les vies i sobre els trens per tal de reduir el soroll de rodament, de tracció o dels motors), així com el soroll sobre el receptor (mesures correctores com ara insonoritzar els habitatges o reduir la velocitat).

Així mateix, des de l’Ajuntament del Vendrell es reclama que es reprengui l’estudi d’alternatives, que contempli un traçat alternatiu de les mercaderies, i en el cas que es mantingués, al Vendrell, que es soterrin les vies.

La regidora d’Urbanisme ha explicat que la població del Vendrell que viu propera a les vies del tren pateix una alta contaminació acústica i té un gran impacte en el confort acústic dels seus habitatges, tant al Vendrell com als barris marítims.

“Actes quotidians com dormir, escoltar la televisió, mantenir una conversa o prendre la fresca tranquil·lament a casa s’estan veient molt afectats per l’alta freqüència de pas de trens, i especialment pel pas de mercaderies”.
Un impacte, que afegeix Rovira, també l’estan vivint la resta de municipis litorals i prelitorals d’ençà que el tercer fil ja s’ha implantat, i encara es veu més agreujat pel perill associat al transport de mercaderies perilloses en línies ferroviàries, que al Vendrell és molt alt.  En aquest sentit, la regidora ha lamentat que les línies ferroviàries, i la proximitat als trens, s’estan convertint en una infraestructura d’exclusió social i de desigualtat, un fet que l’Ajuntament del Vendrell no accepta.



©2019 Ajuntament del Vendrell