El Vendrell, 8 de setembre de 2021

Durant la passada primavera i a l’estiu, l’Ajuntament del Vendrell ha destinat més de 47.000 euros per realitzar diverses actuacions de millora en centres educatius del municipi per tenir-ho tot a punt al començament de curs.

La regidora d'Educació, Silvia Vaquero, ha explicat que "pel govern municipal l'educació és primordial tant des del punt de vista social com des del pedagògic i dins d'aquesta estratègia s'inclou el fet de tenir els centres educatius amb les millors condicions possibles".

En aquest sentit, a part del manteniment ordinari que es fa durant l'any, també es fan treballs extraordinaris de millora: pintura, canvis de portes i arranjaments de lavabos, patis i teulades, entre d'altres. La regidora ha destacat que "a l'hora de decidir què s'havia de fer,s'han tingut en compte les peticions dels equips directius dels centres educatius sobre necessitats sorgides en els consells escolars corresponents". 

 

 

 

 ©2019 Ajuntament del Vendrell