El Vendrell, 24 d'agost de 2021

El proper dimecres 1 de setembre comença el termini de pagament del Padró del Cementiri 2021.
Les dates de pagament són de l’1 de setembre al 2 de novembre de 2021. Els rebuts domiciliats es posaran al cobrament el 2 de novembre de 2021.

Els ciutadans que no tinguin domiciliat aquest padró, el poden sol·licitar:
-al SAC, amb cita prèvia mitjançant formulari https://www.elvendrell.net/tramits-i-gestions
-al correu electrònic tresoreria@elvendrell.net©2019 Ajuntament del Vendrell