El Vendrell, 30 de juliol de 2021
 
Entre la informació aportada s'inclouen dades sobre l'evolució de l'atur, les contractacions i les afiliacions a la Seguretat Social.
 
La taxa de desocupació del Vendrell el mes de juny de 2021 és del 17,7%, 2,6 punts percentuals menys que al desembre 2020 i 2,3 punts percentuals menys que al març d'aquest mateix any.
 
Per a veure la informació completa amb detalls municipals i comarcals accedir a l'apartat de la web de l’EINA: https://bit.ly/3iY2DAP


©2019 Ajuntament del Vendrell