El Vendrell, 22 de juliol de 2021

L’Ajuntament del Vendrell ha resolt l’abocament d’aigües grises domèstiques i no depurades que des de feia anys vessaven directament al torrent del Lluc procedents del barri de ca l’Escori. Aquest és un dels resultats d’un dels objectius ambientals que l’Ajuntament s’ha fixat per aquest bienni 2021-2022: avançar cap a la qualitat ambiental i paisatgística del torrent del Lluc i la riera de la Bisbal, i en concret cap a la millora de la qualitat de l’aigua.

Aquests abocaments van ser comunicats per l’Associació de Veïns i Veïnes del Puig, que denunciaven pudors i aigües de poca qualitat en el torrent del Lluc al seu pas per aquest barri. Des de setembre de 2019, des de les regidories de Medi Ambient i d’Urbanisme, es va iniciar una recerca del possible origen d’aquests abocaments, tot coordinant-se amb la companyia municipal d’aigües Aigües del Vendrell, el Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Agència Catalana de l’Aigua. Fruit de la recerca es va identificar la font emissora d’aquests abocaments, que ja havia estat identificada feia anys: la majoria procedia d’uns blocs d’habitatges del barri ca l’Escori, i també se n’havia detectat algun altre procedent d’habitatges del barri del Puig-Pèlag.

Des de les regidories de Medi Ambient i d’Urbanisme s’ha impulsat el contacte amb les comunitats de veïns responsables dels abocaments, que n’eren del tot desconeixedores, i se n’han identificat les causes: quan es van construir aquests habitatges, algunes escomeses d’evacuació d’aigües, així també alguns tubs de desaigua interiors dels immobles, es van executar de manera errònia. Aquest fet ocasionava que els desaigües de les cuines i les rentadores vessessin cap als col·lectors municipals de pluvials en lloc dels col·lectors de clavegueram. Per aquest motiu, la sortida del col·lector d’aigües pluvials que desaigua al torrent del Lluc, al seu pas pel pont del tanatori, contínuament abocava aigües grises domèstiques directament al torrent.

Les comunitats de veïns implicades de ca l’Escori han col·laborat voluntàriament i activament en la seva solució, en tot moment, i han dut a terme les reparacions necessàries en les instal·lacions d’evacuació d’aigües residuals dels immobles per finalment esmenar-ho.  Posteriorment, l’Ajuntament va requerir a l’Agència Catalana de l’Aigua que comprovés les actuacions realitzades. El resultat de la inspecció de l’ACA del passat mes de juny ho va certificar: s’havia posat fi als abocaments incontrolats d’aigües grises de ca l’Escori.

Ara s’ha iniciat la segona etapa: la identificació d’altres possibles incidències en el barri del Puig-Pèlag, i l’objectiu és seguir el mateix procediment. En paral·lel, mentre es resolen aquestes importants incidències que alteren significativament la qualitat de l’aigua en aquest tram, es pretén desenvolupar un programa de mesures de millora del torrent del Lluc, i posteriorment també de la riera de la Bisbal. Aquest programa cerca tenir uns espais naturals de qualitat ambiental i de qualitat també per a la ciutadania, tot proposant solucions per a reptes com l’estancament de l’aigua, la gestió de la biodiversitat o la sensibilització ambiental.

En aquest procés ha estat fonamental la implicació de l’AAVV del Puig-Pèlag i en el programa de mesures es fomentarà la participació de diferents entitats del municipi. També ha estat fonamental la implicació de les comunitats de veïns i l’equip tècnic de l’Ajuntament, que han treballat de forma coordinada i transversal.©2019 Ajuntament del Vendrell