El Vendrell, 28 de juny de 2021

La Junta de Govern Local d’avui, 28 de juny, ha aprovat la relació de beneficiaris de la convocatòria d’ajuts directes a la restauració i centres d’estètica afectats pel segon estat d’alarma provocat per la Covid-19.

Amb l’objectiu de contribuir a la seva reactivació econòmica i superar els efectes negatius pel tancament o la reducció de la facturació a causa de la Covid-19, la Junta de Govern Local del passat 1 de març va aprovar la convocatòria de la 3a línia d’ajuts directes a autònoms i petits comerços amb una partida pressupostària de 100.000 euros.

En aquest cas, la convocatòria d’ajuts es va limitar a bars, restaurants i centres d’estètica, que van ser els més afectats pel tancament decretat a l’octubre del 2020.

S’han concedit 101 ajuts per al total de 138 sol·licituds presentades, amb una aportació de 60.600 euros per a tots ells; 600 euros per a cadascú dels beneficiaris. El 77% dels beneficiaris són bars i restaurants i un 23% centres d’estètica; el 63% son empreses de més de 5 anys d’antiguitat i el 78% corresponen a autònoms.

Aquesta ajuda exclusiva per al sector de la restauració i els centres d’estètic és acumulable a les dues convocatòries anteriors d’ajuts a autònoms i petita i mitjana empresa de l’any 2020. D’aquesta manera, els nous beneficiaris poden rebre fins a 1.200 euros sumant aquesta última ajuda i la de l’any passat.

En les tres convocatòries d’ajuts directes a autònoms i a la petita i mitjana empresa del Vendrell s’han beneficiat 389 empresaris amb un ajut màxim de 600 euros, i de 1.200 euros en el cas de la restauració i centres d’estètica. El 41,9% dels beneficiaris de les tres convocatòries corresponen a bars i restaurants. En total, s’han concedit 229.009,78 euros d’ajuts directes al teixit empresarial del Vendrell afectat pels tancaments i restriccions decretats per la pandèmia de la Covid-19.

Aquestes tres convocatòries d’ajuts directes, més els ajuts indirectes amb la reducció de taxes    (-25% a la taxa d’escombraries comercials any 2021, i a la taxa de terrasses un -22% any 2020 i un -50% any 2021) són mesures que el govern de l’Ajuntament del Vendrell ha implementat durant la pandèmia per pal·liar l’impacte negatiu de la Covid-19 en el teixit productiu del municipi. 

Aquest conjunt de mesures s’emmarca amb el projecte “Reactivem El Vendrell”, que compta amb la unanimitat i el consens dels 7 grups municipals, que aquest 2021 el govern de l’Ajuntament del Vendrell continua aplicant dins del pla “El Vendrell Avança”.

L’alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, expressa que: “l’impacte negatiu de la pandèmia sobre l’economia del Vendrell requereix, entre d’altres mesures, d’ajuts directes i indirectes de l’Ajuntament per parar el cop mentre la població vacunada s’estén i arriba amb força la recuperació”.©2019 Ajuntament del Vendrell