L'Ajuntament del Vendrell, a través de la Regidoria de Serveis Socials, ha preparat un acte per commemorar el Dia Internacional de la Dona Treballadora. El proper 8 de març ha organitzat un sopar amb actuacions sorpresa al local dels Nens del Vendrell. Per poder assistir al sopar s'ha de fer un ingrés de 15 € al compte que té el Grup de Dones del Vendrell a Caja Madrid. Durant el sopar hi haurà actuacions sorpresa. L'Associació Trèvol, conjuntament amb el Grup de Dones del Vendrell i el Grup de Dones Al-Manar, han col·laborat en l'organització d'aquest acte.

Actes com aquest han de servir per tal de reflexionar sobre quin és i quin ha de ser el paper de la dona en la societat actual. Hem d'avançar en la igualtat aprofitat i potenciant la diferència entre homes i dones, hem de continuar treballant per fer dels drets de les dones i la seva llibertat no només un principi normatiu, sinó una pràctica de relació social i personal. I perquè aquest objectiu sigui possible, calen transformacions en profunditat tant en les estructures socials com en les simbòliques.

 

És per aquest motiu que aquest any 2010 la Regidoria de Serveis Socials, conjuntament amb l'EINA, està elaborant un pla que ha d'afavorir la participació activa de les dones del Vendrell. Aquest pla estarà enfocat en la idea de treballar per fer polítiques realistes i possibilistes, encaminades a procurar el major benestar i qualitat de vida de les persones, sense crear falses expectatives, apostant pel seny com a base de l'acció política; sense oblidar, però, les accions adreçades a pal·liar la situació en què es troben moltes dones. Només des del reconeixement de les realitats, necessitats i demandes de les dones, podem fer una política inclusiva que prevegi el conjunt de la ciutadania, on els valors predominants siguin la llibertat i el respecte, valors que han d'esdevenir senyes d'identitat del Vendrell, i fer així una vila més compromesa, més participativa, més solidària i més integradora.©2019 Ajuntament del Vendrell