El Vendrell, 16 de juny de 2021

Després d’un període de proves del funcionament de les càmeres de lectura de matrícules per controlar l’accés restringit de vehicles a l’illa de vianants, des del passat 7 de juny es procedeix a sancionar les infraccions que es produeixin.
Les quatres càmeres, ubicades al c/ Prat de la Riba, c/ Major, c/ Mar i c/ Carnisseria, enregistren totes les matrícules que circulen per l’illa de vianants i, automàticament, comproven si es tracta de vehicles autoritzats o no. En el cas que es tracti d’una matrícula no autoritzada es genera un expedient sancionador que ha de ser ratificat per un agent de la Policia Municipal. Una vegada feta la ratificació, la sanció s’envia a BASE per a la seva tramitació. 
Dels dies 7 i 8 de juny, un cop fetes les comprovacions de les autoritzacions d’accés a l’illa de vianants, s’han tramitat 125 sancions. L’import de la multa és de 200 euros.

Quins vehicles poden accedir a l’illa de vianants?
Els veïns, residents i comerços de l’illa de vianants disposen d’uns adhesius amb un codi QR que identifica els vehicles amb matrícula autoritzada per tal que els agents de la Policia Municipal els puguin reconèixer fàcilment.
Pel que fa als grups de vehicles amb autorització en horaris restringits (proveïdors, transportistes i marcat ambulant) i amb autorització d’accés temporal, les càmeres són les que discriminen les matrícules permeses i les que no. Per tant, el fet de no disposar de l’adhesiu amb codi QR no vol dir que el vehicle no estigui autoritzat.
La necessitat d’accés temporal amb vehicle a l’illa de vianants s’ha de sol·licitar amb una antelació mínima de 48 hores mitjançant un correu electrònic a plevilla@elvendrell.net. En el cas que no es pugui preveure la necessitat, es disposarà de 48 hores posteriors a l’accés per poder enviar una justificació a la mateixa adreça de correu electrònic. ©2019 Ajuntament del Vendrell