El Vendrell, 15 de juny de 2021

La regidora de Serveis Socials, Montse Martín, ha presentat aquest matí el balanç de l’activitat dels Serveis socials bàsics durant l’any 2020. “Un any molt difícil -en paraules de la regidora-, en que ens ha tocat estar al capdavant i atendre les necessitats bàsiques de molts vendrellencs i vendrellenques”.

L’any 2020 els serveis socials bàsics han atès un total de 4.061 persones, que es corresponen a 2.867 expedients o nuclis de convivència, unes xifres significativament superiors a les 3.689 persones ateses l’any 2019 i els 2.752 expedients treballats al 2019. En concret, dels 2.867 expedients atesos l’any 2020: 706 corresponen a famílies que s’han adreçat per primera vegada als serveis socials i 2.161 a famílies ja havien fet ús del servei en els anys anteriors i han tornat a formalitzar demanda.

Les problemàtiques més significatives s’han concentrat al voltant dels següents indicadors:

• Indicadors relacionats amb dificultats de tipus econòmic per la manca de treball: ingressos insuficients, sense ingressos, atur amb subsidi, atur sense subsidi, deutes.

• Indicadors relacionats amb la salut: malaltia física crònica, manca d’autonomia personal.

• Indicadors relacionats amb les relacions familiars: dificultats en les relacions familiars, persona sola.

• Indicadors relacionats amb la dificultat en relació al tema d’habitatge: deutes de lloguer, desnonaments, ocupacions...

En relació a les prestacions socials de caràcter econòmic o ajudes d’urgència social, cal dir que l’any 2020 s’han concedit 160 ajuts d’urgència per un import total de 26.645,25 €.

D’aquests, el gruix principal correspon a les ajudes d’alimentació a través de les targetes moneder, de les què se n’han atorgat 109 per un import de 17.580 euros; seguides de les ajudes per als casals d’estiu o les ajudes a l’habitatge i el lloguer.

Altres ajuts destacats i serveis destacats el passat 2020 han estat:

 

Fem Pinya

Gràcies al conveni signat entre l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell i la colla castellera Nens del Vendrell, aquesta ha destinat, a través del projecte Fem Pinya, un total de 5.258,31 € a ajudes socials.

Les ajudes que s’han ofert són:

- 50 targetes moneder d’alimentació de 60,00 € cadascuna (3.000,00 €) per a 50 famílies amb fills i filles a càrrec.

- 12 targetes moneder d’alimentació de 84,00 € cadascuna per als usuaris del menjador social de Coma-ruga durant el mes d’agost (1.008,00 €)

- 33 targetes moneder d’alimentació per un import total de 2.068,00 € per als nens i nenes assistents al Casal d’estiu proposats per l’equip bàsic de serveis socials.

- Ajuts complementaris de menjador escolar:

o El curs 2019-2020 s’han beneficiat dels ajuts complementaris de menjador escolar 11 infants de l’escola Àngel de Tobies i un infant de l’escola d’educació especial Garbí. L’import total dels ajuts assumit pel Fem Pinya ha estat de 823,24 € (les dades fan referència als mesos de gener a març de 2020).

o El curs 2020-21 s’han concedit 17 ajuts complementaris de menjador escolar. El cost total d’aquests ajuts és de 2.050,38 €. El Fem Pinya ha assumit 454,07 € i els serveis socials 1.596,31 €.

 

Kits Creu Roja

D’altra banda, l’Ajuntament del Vendrell té signat un conveni de col·laboració amb la Creu Roja per la gestió de lots de suport social o kits. L’any 2020 s’han atorgat 419 lots.

 

Servei de menjador social

El servei de menjador social està destinat a cobrir les necessitats d'alimentació de les persones usuàries 5 dies de la setmana (de dilluns a divendres). El servei el gestiona la Fundació Santa Teresa del Vendrell. Habitualment, el servei de menjador s’ofereix a les instal·lacions que la Fundació Santa Teresa té a la Carretera de Santa Oliva del Vendrell i a les instal·lacions de l’Escola de Turisme, a Coma-ruga. A causa de la pandèmia de la Covid-19, s’ha reconvertit en un servei de càtering social i actualment existeixen dos punts de repartiment; un a l’Esplai d’avis del Tívoli, al centre del poble, i un altre a l’Escola de Turisme de Coma-ruga.

El perfil majoritari de les persones que fan ús del servei són persones soles adultes amb recursos econòmics insuficients.

L’any 2020 han fet ús del menjador un total de 72 persones.

El servei de menjador compta amb un total de 35 places mensuals. Els mesos d’abril i maig, degut a la pandèmia provocada per la pandèmia de la Covid-19, el servei va doblar el número de places mensuals passant de 35 a 70 places mensuals.

El cost del servei de menjador l’any 2020 ha estat de 31.816,71 €.

 

Servei de menjador socioeducatiu


El servei de menjador socioeducatiu contra l’exclusió social s’adreça als alumnes que cursen educació secundària obligatòria als instituts públics del Vendrell (Institut Baix Penedès, Institut Andreu Nin i Institut Mediterrània) que es troben en una situació de risc, prèvia valoració i proposta dels serveis socials bàsics.

El servei disposa d’un total de 30 places.

La Fundació privada Santa Teresa del Vendrell s’ocupa de la preparació dels àpats del servei de menjador i La Ballaruga del monitoratge.

El servei de menjador socioeducatiu va deixar de funcionar el mes de març, coincidint amb el tancament dels centres escolars i el decret d’estat d’alarma.

El servei va reprendre la seva activitat l’octubre de 2020.

El cost total del servei l’any 2020 ha estat de 38.309,06 € (servei de monitoratge i àpats).

 

Presentació Memòria Serveis Socials 2020©2019 Ajuntament del Vendrell