El Vendrell, 1 de juny de 2021

L’Ajuntament del Vendrell va celebrar ahir dilluns 31 de maig un ple ordinari, en el qual es va arribar als següents acords:


-Amb 12 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 8 vots en contra (SP-ERC, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell) i 1 abstenció (JxV), es va ratificar el pressupost 2021, aprovat per la Junta General de l'empresa EcoBP, SL i ratificat a la Junta de del Consell Comarcal del Baix Penedès relatiu a la gestió de residus a la comarca del Baix Penedès.

-Per unanimitat, es van aprovar els models de declaració que hauran de presentar els càrrecs electes i que s'hauran d'inscriure als Registres d'Interessos.  

-Per unanimitat, es va aprovar el dictamen organitzatiu i retributiu societat Prosceni El Vendrell, SLM.

-Amb 19 vots a favor (Govern, SP-ERC, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 2 abstencions (Primàries Catalunya i JxV), es va aprovar la sol·licitud d'obertura d'una oficina d'expedició de DNI i passaport al Vendrell.

-Per unanimitat, es va aprovar de forma inicial el Reglament d’adjudicacions del Fons Social d’habitatges de lloguer.

-Amb 14 vots a favor (Govern, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita) i 6 abstencions (SP-ERC i JxV), es va aprovar la proposta de modificació del Pla Estratègic de subvencions 2020-2022 per incorporar-ne de noves:

-Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Vendrell i el Centre d’Iniciatives i Turisme

per al desenvolupament del projecte “Bons per la dinamització del comerç, serveis i

hostaleria local” (118.000 euros).

-Subvenció nominativa a RENFE en relació amb una bonificació en el trajecte entre les estacions del Vendrell i de Sant Vicenç de Calders (10.000 euros).

-Subvenció nominativa al CE Vendrell per a la promoció esportiva (1.000 euros).

-A les subvencions a activitats de promoció cultural s’hi afegeixen 3 línies de subvenció: per a l’arquebisbat de Tarragona per a la rehabilitació de la capella de Sant Josep (5.000 euros); per a la Fundació Pau Casals per a inversions de reformes a Vil·la Casals (150.000 euros), i per a Inversions de reformes a la Fundació Apel·les Fenosa (45.000 euros).

-Amb 14 vots a favor (Govern, JxV, Podem El Vendrell i la regidora no adscrita) i 7 abstencions (SP-ERC i Primàries Catalunya) es va aprovar la modificació del punt número 7 (Sol·licitud: termini i formes de presentación) de les bases de la Biennal Internacional de Ceràmica del Vendrell.

-Amb 11 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 1 vot en contra (Primàries Catalunya) i 8 abstencions (SP-ERC, JxV i Podem El Vendrell), es va aprovar la Política Ambiental i de Qualitat de les Platges. A les votacions d’aquest punt hi va haver l’absència de la regidora Montse Martín (PSC).

-Amb 13 vots a favor (Govern, JxV, Primàries Catalunya i regidora no adscrita) i 6 abstencions (SP-ERC i Podem El Vendrell), es va aprovar el canvi de tram de 43 persones que formen part del personal al servei de la Corporació. A les votacions d’aquest punt hi va haver l’absència de la regidora Montse Martín (PSC) i del regidor Marc Robert (SP-ERC).

-Amb 11 vots a favor (Govern i regidora no adscrita), 6 vots en contra (SP-ERC) i 3 abstencions (JxV, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va aprovar de forma inicial l'expedient de modificació de crèdits 01P/2021 amb la incorporació de romanent de Tresoreria per un import de 534.239,85 euros de l'exercici del 2020, per destinar-lo a despeses del 2021: incorporació de noves subvencions esmentades en un acord anterior; ampliació de subvencions a entitats i associacions (7.000 euros); despeses de la Regidoria de Joventut (9.500 euros); millores a la via pública del Pla Renove (85.000 euros); redacció de projectes d’Urbanisme, com per exemple el del Parc del Botafoc (50.000 euros); pagament de factures pendents d’Enllumenat (298.030,78 euros); despeses de Festa Major i altres festes populars (40.000 euros); despeses de la Regidoria de Protecció Animal (5.000 euros), i gratificacions extraòrdinaries a la Policia Municipal (40.000 euros), entre d’altres. A les votacions d’aquest punt hi va haver l’absència de la regidora Montse Martín (PSC).

-Amb 13 vots a favor (Govern, JxV i regidora no adscrita), 6 vots en contra (SP-ERC) i 2 abstencions (Primàries Catalunya i Podem El Vendrell), es va aprovar provisionalment el quadre d'infraccions i sancions de trànsit local.

-Per unanimitat, es va aprovar de forma provisional l'ordenança fiscal reguladora de preus públics que han de satisfer les famílies usuàries de les Escoles Bressols Municipals per fer efectiva la gratuïtat de P2 a partir del curs 2021-2022.

-Amb 11 vots en contra (Govern) i 10 vots a favor (SP-ERC, JxV, Primàries Catalunya, Podem El Vendrell i regidora no adscrita), no es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la creació del Consell Assessor de Turisme del Vendrell.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per al desplegament del codi de bona conducta i la convocatòria de la Comissió de Seguiment.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a la redacció d'una ordenança dels usos del paisatge urbà del Vendrell.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal de donar suport a les negociacions amb els sindicats de la Policia Municipal, per reconduir la greu situació que provoca la manca de seguretat dels vendrellencs i vendrellenques.

-Per unanimitat, es va aprovar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per demanar que es restauri l'enllumenat de la Torre del Telègraf dels Masos.

-Per unanimitat, es va aprovar proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per demanar que els vendrellencs i vendrellenques quan s'adrecen telefònicament a la companyia d'Aigües del Vendrell puguin ser atesos des del Vendrell, i en català. Després d’aquest punt, la regidora Gisela Arbós (SP-ERC) es va retirar en forma de protesta per la llargada dels plens.

-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada per l'equip de govern per l'accés universal a les vacunes contra la COVID-19.


-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pel grup municipal Som Poble-ERC-AM per garantir la mobilitat al Baix Penedès mentre es fan les obres de millora de la C31.


-Per unanimitat, es va aprovar la moció presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell de suport a les persones afectades per COVID persistent.©2019 Ajuntament del Vendrell